facebook youtube-icon

Rusza konkurs Żywe Granie! Sprawdź to!

ŻYWE GRANIE #grajmywszkole

Ogłaszamy konkurs dla młodych zespołów do 19 r.ż.

Spotykasz się ze znajomymi, żeby grać i tworzyć muzykę?
Chcecie podzielić się Waszą muzyką z szerszym gronem odbiorców?
A potem wygrać sesję studyjną z profesjonalnymi muzykami i nagrody rzeczowe?

  1. Napiszcie własny, maksymalnie 2-minutowy utwór.
  2. Zarejestrujcie wykonanie Waszej piosenki video.

    Do rejestracji video użyjcie tego, co macie pod ręką: telefon, aparat, kamerę

  1. Wyślijcie do nas na adres biuro@muzykajest.pl, szczegóły dotyczące zgłoszenia i regulamin konkursu znajdziecie na stronie:

 

Oceniamy przede wszystkim:

– pasję i radość z muzykowania

– kompozycję i oryginalność

– umiejętności instrumentalne i wokalne

 

Konkurs przebiegać będzie dwuetapowo. W pierwszym etapie przyjmowac będziemy zgloszone do konkursu amatorskie nagrania audiowizualne utworów stworzonych i wykonanych przez Was. Następnie wybierzemy 3 zespoły, które w drugim etapie konkursu uczestniczyć będą w plebiscycie publiczności, zaproszone zostaną także do udziału w koncercie finałowym Akcji Labirynt w grudniu, kiedy to ogłoszone zostaną wyniki plebiscytu i zwycięzca konkursu.

Nagrody

         jednodniowe warsztaty z profesjonalnymi muzykami

         warsztaty w studio nagrań

         sesja nagraniowa dla zwycięzców

         bony pieniężne na zakup akcesoriów muzycznych

 

ŻYWE GRANIE odbywa się ramach programu edukacyjnego AKCJI LABIRYNT. Inspiracją dla nas jest rosnący w siłę nurt działań #grajmywszkole, promujący w całej Polsce muzykowanie zespołowe w szkole i blisko niej. Mamy nadzieję, że konkurs przyczyni się do wzrostu zainteresowania dyrekcji szkół, animatorów, rodziców edukacją muzyczną i do twórczości uczniów we wszelkich gatunkach muzyki.