facebook youtube-icon

Wyniki konkursu Minutowa Piosenka Klasowa 2021!

PROTOKÓŁ

z posiedzenia jury 10. edycji konkursu Minutowa Piosenka Klasowa

/szkolny klip muzyczny/

 

W dniach od 30 października do  19 listopada 2021 roku jury konkursu pod przewodnictwem

Violetty Łabanow-Jastrząb – prezes Fundacji Muzyka jest dla wszystkich, klawesynistki, animatorki muzycznej

w składzie:

Agnieszka Widlarz – kompozytorka piosenek dla dzieci i młodzieży

Grażyna Dzwonowska – nauczycielka, wielokrotna laureatka konkursu Minutowa Piosenka Klasowa, nominowana do tytułu Nauczyciela Muzyki Roku 2016

Anna Kierkosz – autorka tekstów piosenek dla dzieci i młodzieży, sekretarz jury konkursu

dokonało punktacji i oceny 43 minutowych piosenek oraz szkolnych klipów muzycznych, zakwalifikowanych do 10. edycji konkursu i postanawia przyznać następujące nagrody:

klasy 5 z Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem  za klip i piosenkę pt. Plener, zrealizowane pod kierunkiem Pani Agnieszki Warek-Leks i Pana Jakuba Hubickiego

klasy 8a ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach za klip i piosenkę pt. Lawendowa melodia, zrealizowane pod kierunkiem Pań Beaty Chodasiewicz i Anny Hałdaś

klasy 7b ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Przystasia w Lutoryżu za klip i piosenkę pt. Więcej Człowieka, zrealizowane pod kierunkiem Pana Andrzeja Mozgały

klasy 5 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach za klip i piosenkę pt. Ekologia, zrealizowane pod kierunkiem Pani Marzeny Małolepszej

klasy 8a ze Szkoły Podstawowej nr 101 im. H. Ch. Andersena w Krakowie za klip i piosenkę pt. Ekologia – to styl życia, zrealizowane pod kierunkiem Pani Angeliki Kubali

klas 3c i 3d ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu za klip i piosenkę pt. EcoDwójka, zrealizowane pod kierunkiem Pań Aleksandry Rogowskiej i Anny Kobyłeckiej oraz Pana Marcina Kowalczyka

klasy 7a ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Jarocinie za klip i piosenkę pt. Tylko nie śmieć, zrealizowane pod kierunkiem Pana Patryka Urbaniaka i Pani Hanny Jakubiak

klasy 3b ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. G. Morcinka w Lędzinach, za klip i piosenkę pt. EkoRap, zrealizowane pod kierunkiem Pani Agaty Tomalki

klasy 6 z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka” w Inowrocławiu, za klip i piosenkę pt. Objedziemy Polskę, zrealizowane pod kierunkiem Pana Krzysztofa Kosińskiego

klasy 5 ze Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu, za klip i piosenkę pt. Ballada ekologiczna, zrealizowane pod kierunkiem Pana Krzysztof Kosińskiego

oraz Wyróżnienia Specjalne dla:

klasy 5b ze Szkoły Podstawowej w Michałowicach za klip i piosenkę  Eko Rap, zrealizowane pod kierunkiem Pani Beaty Kuczmańskiej

– za samodzielne opracowanie i realizację układu choreograficznego piosenki

klasy 4a z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka w Piekarach Śląskich, za klip i piosenkę Ważny jesteś też, zrealizowane pod kierunkiem Pani Magdaleny Szol-Rakoczy

– za piękny przekaz, energię, wspólne autorstwo tekstu oraz rzeczywistą integrację

klas ze Szkoły Podstawowej nr 42 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Krakowie za klip i piosenkę Piosenka o naszej szkole, zrealizowane pod kierunkiem Pań Karoliny Cząstki i Kamili Kozioł-Ćwiertki

– za rzeczywistą integrację i imponujący efekt

klas 1a i 1b ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy za klip i piosenkę pt. Jestem pierwszakiem, zrealizowane pod kierunkiem Pań Krystyny Koszyk i Małgorzaty Tokarczyk

– za szczególną empatię i wykorzystanie Polskiego Języka Migowego jako istotnego elementu utworu

klas 7 i 8 z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Krotoszynie za klip i piosenkę pt. Trzy słowa, zrealizowane pod kierunkiem Pana Marcina Szyndrowskiego

– za umiejętne wykorzystanie formy piosenki w codziennej, szkolnej rzeczywistości

klasy 7 ze Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu za klip i piosenkę pt. Ziemia, zrealizowane pod kierunkiem Pana Krzysztofa Kosińskiego

– za szczególnie istotny przekaz, zawarty w warstwie tekstowej piosenki

klasy 7 ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu za klip i piosenkę pt. Przyjaźń, zrealizowane pod kierunkiem Pani Iwony Kosińskiej

– za odwagę twórczą i samodzielność

klasy 1a ze Szkoły Podstawowej nr 5, im. Jana Matejki w Bochni za klip i piosenkę pt. Załoga Ahoj, zrealizowane pod kierunkiem Pani Karoliny Mendel-Augustyn

– za staranność dobrania kostiumów, oprawę i dbałość o szczegóły wizualne klipu

klasy 2 ze Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Kwaśniowie Dolnym za klip i piosenkę pt. Wiemy co jemy, zrealizowane pod kierunkiem Pani Doroty Kardynał

– za spójnie przeprowadzony pomysł i oprawę wizualną klipu

klasy 2 ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach, przygotowanej przez Panią Jadwigę Basistę-Jandę

– za wykonanie piosenki pt. Muzyczne Ekoludki;

—————————————————————

Grand Prix – Nagrodę Publiczności 10. edycji konkursu Minutowa Piosenka Klasowa Publiczność przyznała największą liczbą głosów (1008, słownie: jeden tysiąc osiem udostępnień na portalu facebook, na dzień 19.11.2021 roku, godz. 23:59)   

klasom 3c i 3d ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu
za klip i piosenkę pt. EcoDwójka, zrealizowane pod kierunkiem Pań Aleksandry Rogowskiej i Anny Kobyłeckiej oraz Pana Marcina Kowalczyka

——————————————————————

Ze względu na szczególnie trudne, złożone zadanie, jakim jest organizacja i przeprowadzenie wieloetapowej produkcji muzycznego projektu multimedialnego, jury konkursu pragnie po raz kolejny wyrazić ogromny podziw dla wszystkich Nauczycieli, którzy sfinalizowali projekty minutowych piosenek klasowych. Dzięki pasji Nauczycieli, a także dzięki ich aktywności i pracy, dzieci i młodzież mogły poszerzyć swoje doświadczenia artystyczne i rozwinąć kreatywność i muzykalność a także niejednokrotnie nawiązać pierwszy osobisty kontakt ze sztuką. Szczególne podziękowania Jury postanowiło w tej edycji przekazać na ręce:

Pań Aleksandry RogowskiejAnny Kobyłeckiej ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

– za godną podziwu, niezwykłą aktywność pedagogiczną i wychowawczą, wychodzącą daleko poza środowisko szkolne i prowadzącą do integracji i upowszechnienia pracy metodą projektu w szeroko rozumianym środowisku lokalnym

oraz

Pań: Magdaleny Szol-Rakoczy z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka w Piekarach Śląskich oraz Karoliny CząstkiKamili Kozioł-Ćwiertki ze Szkoły Podstawowej nr 42 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Krakowie

– za włączanie podopiecznych – dzieci i młodzież ze szczególnymi potrzebami – w życie kulturalne, artystyczne i społeczne oraz pobudzanie ich aktywności i dążenia do obcowania z kulturą, sztuką
i muzyką.

Wymienione klasy oraz nauczyciele otrzymają specjalne wyróżnienia i podziękowania w formie dyplomów, przesłanych elektronicznie, gotowych do wydrukowania.

Nieodłączną częścią niniejszego Protokołu jest Załącznik nr 1 – Uwagi szczegółowe dotyczące wybranych piosenek i klipów konkursu Minutowa Piosenka Klasowa. Uwagi, zawarte w Załączniku będą przekazane wyłącznie do wiadomości autorów piosenek i klipów, pocztą elektroniczną, na ich pisemne życzenie.

Bardzo dziękujemy za udział w konkursie, wiele dostarczonych nam radości i wzruszeń!

 

Fundacja Muzyka jest dla wszystkich; www.muzykajest.pl

 ul. Angorska 21 m. 3, 03-913 Warszawa

e-mail: biuro@muzykajest.pl