facebook youtube-icon

Wyniki konkursu Minutowa Piosenka Klasowa 2020!

PROTOKÓŁ

z posiedzenia jury 9 edycji konkursu Minutowa Piosenka Klasowa

/szkolny klip muzyczny/

 

W dniach od 27 listopada do  11 grudnia 2020 roku jury konkursu pod przewodnictwem

Violetty Łabanow-Jastrząb – prezes Fundacji Muzyka jest dla wszystkich, klawesynistki, animatorki muzycznej

w składzie:

Agnieszka Widlarz – kompozytorka piosenek dla dzieci i młodzieży

Małgorzata Borzeszkowska – nauczycielka, poetka, wielokrotna laureatka konkursu Minutowa Piosenka Klasowa

Anna Kierkosz – autorka tekstów piosenek dla dzieci i młodzieży, sekretarz jury konkursu

dokonało punktacji i oceny minutowych piosenek oraz szkolnych klipów muzycznych, zakwalifikowanych do 9. edycji konkursu i postanawia przyznać następujące nagrody

w kategorii I:

klasy 4 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach za piosenkę i klip pt. Dobro powraca, zrealizowane pod kierunkiem Pani Marzeny Małolepszej

klasy 6a z Europejskiej Szkoły Podstawowej dr Rahn w Zielonej Górze za piosenkę
i klip pt. Świetne Święta klasy 6a, zrealizowane pod kierunkiem Pana Arkadiusza Tydy.

klasy 8 ze Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach, za piosenkę i klip pt. Kochaj mnie z całych sił, zrealizowane pod kierunkiem Pana Pawła Skowrońskiego

klasy 6f ze Szkoły Podstawowej nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie za piosenkę i klip Jesień, zrealizowane pod kierunkiem Pań Agaty Czarneckiej i Magdaleny Dziedzic-Kolasińskiej

w kategorii II:

klasy 1d ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Rydułtowach za piosenkę i klip pt. Niezwykła historia, przygotowane pod kierunkiem Pani Joanny Solich i Pana Stefana Drożdżoka

—————————————————————

Grand Prix – Nagrodę Publiczności 9. edycji konkursu Minutowa Piosenka Klasowa Publiczność przyznała największą liczbą głosów (liczbą 238 udostępnień na portalu facebook)
klasie 4 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach za piosenkę i klip
pt. Dobro Powraca.

——————————————————————

Jury postanowiło przyznać dodatkowe Wyróżnienia Specjalne dla:

Ze względu na szczególnie trudne, złożone zadanie, jakim jest organizacja i przeprowadzenie wieloetapowej produkcji muzycznego projektu multimedialnego, jury konkursu pragnie po raz kolejny wyrazić ogromny podziw dla wszystkich Nauczycieli, którzy sfinalizowali projekty minutowych piosenek klasowych w tym najtrudniejszym z trudnych, w szczególności dla edukacji szkolnej czasie. Dzięki pasji Nauczycieli, a także dzięki ich aktywności i pracy, dzieci i młodzież mogły poszerzyć swoje doświadczenia artystyczne i rozwinąć kreatywność i muzykalność a także niejednokrotnie nawiązać pierwszy osobisty kontakt ze sztuką. Szczególne podziękowania Jury postanowiło w tej edycji przekazać na ręce:

– Pani Justyny Lewandowskiej z Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej „Szczęśliwa Przystań” w Lęborku

oraz

– Pań: Elżbiety Margielewicz, Zyty BiernackiejKatarzyny Dylewskiej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce

za włączanie podopiecznych – dzieci i młodzież ze szczególnymi potrzebami – w życie kulturalne, artystyczne i społeczne oraz pobudzanie ich aktywności i dążenia do obcowania z kulturą, sztuką i muzyką.

 

Wymienione klasy oraz nauczyciele otrzymają specjalne wyróżnienia i podziękowania w formie dyplomów, w związku z pandemią przesłanych w formie elektronicznej, gotowych do wydrukowania.

 

Nieodłączną częścią niniejszego Protokołu jest Załącznik nr 1 – Uwagi szczegółowe dotyczące wybranych piosenek i klipów konkursu Minutowa Piosenka Klasowa. Uwagi, zawarte w Załączniku będą przekazane wyłącznie do wiadomości autorów piosenek i klipów, pocztą elektroniczną, na ich pisemne życzenie.

 

Jednocześnie Jury  począwszy od kolejnej edycji konkursu, zamierza szczególnie podkreślać, że konkurs Minutowa Piosenka Klasowa ma charakter w dużej mierze społeczny i jest adresowany głównie do klasowych grup szkolnych, nie zaś do szkolnych zespołów muzycznych. Inspirowanie poprzez formę piosenki i proces jej wspólnego tworzenia ma na celu przede wszystkim integrację dzieci i młodzieży w obrębie grup klasowych. Muzyczne zespoły młodzieżowe, również szkolne, zapraszamy do uczestnictwa w specjalnie zaprojektowanym dla nich kreatywnym konkursie muzycznym, realizowanym również w ramach programu Akcja Labirynt: konkursie Imagine.

 

Bardzo dziękujemy za udział w konkursie, wiele dostarczonych nam radości i wzruszeń!