facebook youtube-icon

Wyniki konkursu Imagine Music Experience 2020!

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Jury 

Imagine Music Experience

edycja 2020 

 

Dnia 3 grudnia 2020 roku Jury w składzie:

Wojciech Hazanowicz – przewodniczący Jury, prezes JM Poland, muzyk i animator,

Ewa Wałecka – skrzypaczka, wokalistka, trenerka,

Piotr Łabanow – muzyk, działacz społeczny,

Antoni Sojka – muzyk, reżyser dźwięku,

dokonało punktacji i oceny zgłoszeń nadesłanych z całej Polski na edycję 2020 konkursu Imagine Music Experience Poland. Do konkursu dopuszczonych zostało 70 zgłoszeń. Klipy konkursowe oceniane były w oparciu o karty głosowania, a ocenie podlegały 4 kryteria (jednakowe dla całego świata Imagine Music Experience): jakości muzycznej, performensu/komunikacji, oryginalności oraz poziomu przygotowania. W wyniku zliczenia głosów otrzymano ranking, który jednogłośną decyzją Jury uznano za ostateczny. Zdecydowano o przyznaniu następujących nagród:

Jury w nawiązaniu do wyników chciało pogratulować wszystkim uczestnikom, szczególnie laureatom, wysokiego poziomu wrażliwości, zaangażowania i prawdziwej pasji do muzyki. Wszyscy członkowie Jury zgodzili się z wnioskiem, że praca nad ocenianiem zgłoszeń była czystą przyjemnością. Również wszyscy członkowie Jury zadeklarowali chęć feedbacku na życzenie uczestników. Na koniec Jury wyraziło nadzieję na spotkanie ze wszystkimi, tym razem na żywo, w kolejnej edycji.