facebook youtube-icon

Współpraca

Fundacja Muzyka jest dla wszystkich zaprasza do współpracy w projekcie Akcja Labirynt. Oferujemy różnorodność działań, pracę w przyjaznym, niezwykle kreatywnym i doświadczonym zespole, możliwość realizacji własnych pomysłów. Zapraszamy wolontariuszy, praktykantów, animatorów, artystów, organizacje pozarządowe,  prywatnych ochotników.

•    Wolontariat / praktyki

– wolontariat realizowany jest w dowolnym  zakresie i wymiarze godzin, poprzedzony ustaleniami między wolontariuszem a opiekunem wolontariatu, opisanymi w umowie wolontariackiej;

– zapraszamy praktykantów do działań w Fundacji opartych na ofercie wolontariatu a także wykraczających poza nią; praktykanci realizują działania uzgodnione w porozumieniu Fundacji z uczelnią. Opiekun praktyk ze strony Fundacji sugeruje organizację działań, uwzględniając charakter i godzinowy wymiar praktyk;

– oferujemy niezbędne zaświadczenia a także dodatkowe referencje dla osób szczególnie wyróżniających się;

•    Artyści / Animatorzy

Potrzeba dostarczania naszym odbiorcom z roku na rok zupełnie nowych, niesamowitych wrażeń, wymaga wzorowej współpracy ze środowiskiem artystycznym. Zapraszamy artystów z różnych dziedzin sztuki a także organizacje pozarządowe zrzeszające artystów do wspólnego tworzenia oferty w myśl koncepcji programu edukacyjnego Akcja Labirynt.

•    Ochotnicy

Lubisz pomagać? Masz czas, chęć i gest? Skontaktuj się z nami, być może Twój potencjał jest tym, którego szukamy. Zostań darczyńcą, przyjacielem, mecenasem działań artystycznych dla dzieci,  młodzieży i dorosłych. Zapraszamy do współpracy.