facebook youtube-icon

Werdykt Minutowej Piosenki Klasowej 2018!

PROTOKÓŁ

z posiedzenia jury konkursu
Minutowa Piosenka Klasowa

/szkolny klip muzyczny/

 

W dniach od 6 listopada do 25 listopada 2018 roku jury konkursu pod przewodnictwem

Violetty Łabanow-Jastrząb – prezes Fundacji Muzyka jest dla wszystkich, klawesynistki, animatorki muzycznej

w składzie:

Agnieszka Widlarz – kompozytorka piosenek dla dzieci i młodzieży

Anna Kierkosz – autorka tekstów piosenek dla dzieci i młodzieży, sekretarz jury konkursu

Wojciech Walczak – muzyk, animator, dyrygent i inicjator orkiestr młodzieżowych i społecznych.

 

dokonało punktacji i oceny minutowych piosenek oraz szkolnych klipów muzycznych, zakwalifikowanych do 8. edycji konkursu i postanawia:

w kategorii I:

 

 

 

 

–          Zespołu Tajfuny i Rolerkostery z klasy IVa Europejskiej Szkoły Podstawowej dr Rahn w Zielonej Górze za klip pt. O zgniły liść, zrealizowany pod kierunkiem Pana Arkadiusza Tydy;

–          klasy VIIIb Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej za klip pt. Zakochaj się w jesieni, zrealizowany pod kierunkiem Pani Małgorzaty Borzeszkowskiej;

 

Zespołu Szał z klasy IVb Europejskiej Szkoły Podstawowej dr Rahn w Zielonej Górze za klip pt. Gluten, zrealizowany pod kierunkiem Pana Arkadiusza Tydy;

 

Jury postanowiło nie przyznawać nagród w II kategorii konkursu.

—————————————————————

 

Nagrodę Publiczności dla ulubionego szkolnego klipu muzycznego w Ogólnopolskim Konkursie Minutowa Piosenka Klasowa, na mocy otwartego głosowania otrzymuje klasa III gim. Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Kochanowskiego w Chorzowie, za klip pt. Marzenia, zrealizowany pod kierunkiem Pani Magdaleny Krzywdy-Krzysteczko.

 

Klip wygrywa liczbą 772 oddanych głosów ”Lubię to!” oraz „Super” (stan na dzień 24 listopada 23:59). Jury zdecydowało się w odniesieniu do wszystkich klipów, biorących w plebiscycie, wziąć pod uwagę tylko głosy z możliwych do zweryfikowania i wyświetlenia na sprzętach wszystkich firm i sieci w Polsce, profili użytkowników facebooka.

772 – liczba oddanych głosów /”lubię to”/

—————————————————————

 

Wyróżnienia Indywidualne za szczególną aktywność artystyczną i kreatywność otrzymują:

Dawid Gwóźdź z klasy III gimnazjum Szkoły Podstawowej nr 10 w Chorzowie – za inicjatywę  i samodzielność w realizacji artystycznej koncepcji klipu „Marzenia”

Zuzanna Kurek z klasy IVb Europejskiej Szkoły Podstawowej dr Rahn w Zielonej Górze – za odwagę z jaką zdecydowała się zaprezentować swój wyjątkowy talent wokalny

 

Ze względu na szczególnie trudne, złożone zadanie, jakim jest organizacja i przeprowadzenie wieloetapowej produkcji muzycznego projektu multimedialnego, jury konkursu pragnie po raz kolejny wyrazić ogromny podziw i Wyróżnienia dla Nauczycieli, dzięki pasji których, a także dzięki których aktywności i pracy (prowadzonej niejednokrotnie w bardzo trudnych warunkach), dzieci i młodzież mogły poszerzyć swoje doświadczenia artystyczne i rozwinąć kreatywność i muzykalność a także nawiązać pierwszy osobisty kontakt ze sztuką. Szczególne podziękowania jury postanowiło przekazać na ręce:

– Pani Małgorzaty Borzeszkowskiej – za nieustającą pasję i energię, z którą pobudza lokalną społeczność do tworzenia;

– Pana Arkadiusz Tydy – za świadomą pracę pedagogiczną, stawianie na pomysłowość podopiecznych, dawanie im wolności i przestrzeni na artystyczny rozwój.

 

Nagrodzone klasy (zdobywcy regulaminowych głównych nagród) otrzymają nagrody rzeczowe w postaci instrumentów, upominków oraz dyplomów, zaś uczniowie i nauczyciele, wyróżnieni indywidualnie – specjalne dyplomy-podziękowania oraz upominki w postaci książek, płyt i multimediów. Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się 7 grudnia 2018 roku o godz. 15:30, Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie (prosimy o potwierdzanie  planowanej obecności klas nagrodzonych i reprezentacji klas wyróżnionych pod adresem akcjalabirynt@muzykajest.pl).

 

Nieodłączną częścią niniejszego Protokołu jest Załącznik nr 1 – Uwagi szczegółowe dotyczące wybranych piosenek i klipów konkursu Minutowa Piosenka Klasowa. Uwagi, zawarte w Załączniku będą przekazane wyłącznie do wiadomości autorów piosenek i klipów, pocztą elektroniczną, na ich pisemne życzenie.

 

Jury konkursowe pragnie zachęcić nauczycieli i uczniów biorących udział w konkursie, a także uczestników przyszłych edycji, do dbałości o prawidłową akcentację słów podczas prezentowania autorskich tekstów i wystrzeganie się sformułowań z mowy potocznej podczas ich tworzenia.

 

Bardzo dziękujemy za udział w konkursie, wiele dostarczonych nam radości i wzruszeń!

 

Jury:

Violetta Łabanow-Jastrząb

Agnieszka Widlarz

Anna Kierkosz

Wojciech Walczak