facebook youtube-icon

Warsztaty dla nauczycieli

 Muzyka w Oświacie_24.10.Co w muzyczno-pedagogicznej trawie piszczy? Jakiej pomocy potrzebują nauczyciele muzyki, a jak w szkolną edukację muzyczną mogą się włączyć organizacje pozarządowe? Jaka przyszłość lekcji muzyki i zajęć artystycznych? Jakie rodzaje działań są wartościowe, a które bez sensu? Czy nauczyciele muzyki potrzebują się zrzeszać?- to tylko kilka tematów, na które warto rozmawiać w gronie praktyków, pedagogów i animatorów.

W 2014 roku w ramach Akcji Labirynt odbyły się Narady Nauczycielskie w gronie praktyków, osób dobrze zorientowanych w aktualnej rzeczywistości oświatowej, aby zastanowić się nad adekwatnymi i efektywnymi metodami pracy. Spróbowaliśmy uchwycić postępujące zmiany w metodyce faktycznie stosowanej przez nauczycieli muzyki.  Pomarzyćliśmy wspólnie o idealnej edukacji muzycznej, o tym jak powinna wyglądać w przedszkolu i szkole.

Na spotkaniach podkreślaliśmy wagę współpracy nauczycieli muzyki ze środowiskiem oświatowym i organizacjami pozarządowymi. Fundacje i stowarzyszenia mogą uzupełniać działania państwa w edukacji, szkoły coraz chętniej otwierają się na tę współpracę. Określenia wymagają konkretne zadania, w których organizacje pozarządowe mogą być przydatne nauczycielom muzyki i odwrotnie jak nauczyciele muzyki mogą wpłynąć na nasze działania na rzecz szkolnej edukacji muzycznej, formalnej i nieformalnej.

Opinie i udział nauczycieli pozwolił nam  na uzyskanie pełniejszego obrazu stanu i potrzeb szkolnej edukacji muzycznej.

Narady nauczycielskie odbywały się w siedzibie Fundacji Muzyka jest dla wszystkich:
Warszawa, Saska Kępa, ul.Paryska 31 m 14 b (domofon 142)

biuro@muzykajest.pl
Szczegółowe informacje pod nr tel. 605-225-849