facebook youtube-icon

Warsztaty dla nauczycieli – entuzjastów muzyki 2012

Blisko 150 nauczycieli-entuzjastów uczenia muzyki spotkało się 8 maja na warsztatach organizowanych przez Fundację „Muzyka jest dla wszystkich” w ramach Akcji Labirynt 2012 w siedzibie Orkiestry Sinfonia Varsovia w Warszawie.

 Warsztaty dla nauczycieli - entuzjastów muzyki 2012

To było spotkanie entuzjazmu, wiedzy, pasji i wzajemnych inspiracji. Uczestnicy zostali porwani do kreatywnej pracy, a w roli „porywaczy” wystąpili znani muzycy i animatorzy: Krzysztof Knittel, Ewa Jakubowska i Justyna Sobczyk.

Oprócz omówienia Akcji Labirynt (www.akcjalabirynt.pl) w części seminaryjnej zaprezentowano portal „Muzykoteka szkolna” (Bogusława Stachurska z Narodowego Instytutu Audiowizualnego), a zestawienie zadań nauczycieli muzyki na wszystkich etapach kształcenia w świetle reformy MEN z 2009 roku przedstawiła Monika Gromek. W spotkaniu wzięli również udział studenci kierunków pedagogicznych, muzykologii i animacji kultury z warszawskich uczelni.

Prawdziwy entuzjazm wywołały trzy symultaniczne warsztaty przygotowane przez Fundację. W związku z nadzwyczajną frekwencją uczestniczono w nich czynnie lub w roli obserwatora.

Nauczyciele domagali się częstszego organizowania takich szkoleń, czemu dali wyraz w ponad 100 ankietach ewaluacyjnych. Fundacja i jej partnerzy zmotywowani powodzeniem warsztatów zrealizują wkrótce cykl podobnych szkoleń na Mazowszu. Mamy nadzieję, że rozwijając muzykalność nauczycieli i uczniów przyczyniamy się do budowy kapitału kreatywnego naszego regionu.

Współorganizatorem warsztatów byli: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Narodowy Instytut Audiowizualny oraz otwarta na edukację i animację muzyczną Orkiestra Sinfonia Varsovia. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Stołecznego Warszawy.