facebook youtube-icon

Warsztat muzyczny 2020

Warsztat muzyczny

Warsztat muzyczny skupiać się będzie na notacji graficznej i tworzeniu map dźwiękowych. Czy kompozytor może być malarzem? A nawet kartografem? Czy da się odczytywać mapy za pomocą dźwięku? A przede wszystkim czy można podróżować za pomocą uszu? Posłuchajmy miejsc, w których się znajdujemy i stworzyć własne mapy, nanosząc na nie symbole przedstawiające dźwięki, które zwróciły naszą uwagę. Powstałe mapy miejsc udźwiękowimy, używając naszej wyobraźni oraz instrumentów muzycznych.

Autor warsztatu: Magdalena Barszcz, Anna Pašić