facebook youtube-icon

Urszula Iwińska

Urszula Iwińska – absolwentka łódzkiej ASP im. Władysława Strzemińskiego. Jest scenografem, malarką, ceramikiem, graficzką, a także animatorka kultury. Od wielu lat prowadzi warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Wyznaje zasadę arteterapii, którego etymologia pochodzi od łacińskiego słowa arte, oznaczającego wykonywanie czegoś „doskonale, po mistrzowsku” i pochodzi od słowa ars – „sztuka”. Pojęcie „terapia” z greckiego oznacza „opiekować się, oddawać cześć”, a szerszym kontekście oznacza leczenie. Sztuka jest odbiciem ludzkich marzeń, ideałów, wartości i dążeń. W niej ujawniają się ludzkie uczucia i emocje, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sztuka jest nieodłącznym atrybutem ludzkiej egzystencji. Pełni funkcję katharsis. Terapia sztuką pomaga kształtować osobowość – z jednej strony stwarza możliwość symbolicznego ujawnienia nagromadzonych i tłumionych uczuć w bezpiecznych warunkach, w formie mówienia „nie wprost”, zaś z drugiej przejmuje nad nimi kontrolę i uwalnia od napięć, pomaga nazwać problem. Arteterapia wpływa również na samoocenę i poczucie własnej wartości.