facebook youtube-icon

Magda Grabowska-Wacławek

Magda Grabowska

Magda Grabowska-Wacławek – muzyk, grafik, ilustrator. Ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina oraz Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki. Magda zajmuje się śpiewaniem i graniem swoich piosenek, oraz projektowaniem połączonym z ilustracją. Pracę pedagogiczną kontynuuje od kilku lat, prowadząc zajęcia muzyczno-ruchowe oraz autorskie zajęcia łączące muzykę i plastykę, co stanowi nieustanne źródło inspiracji.

Autorka labiryntowych warsztatów: Akcja Performance (2013), ILU (2014)

Więcej o jej działaniach artystycznych na stronach internetowych:
graficznie – www.grabovska.com
muzycznie – www.bovska.com