facebook youtube-icon

Krzysztof Goliński

Krzysztof Goliński

Krzysztof Goliński – artysta multimedialny specjalizujący się w tworzeniu obrazów algorytmicznych, instalacji interaktywnych i obiektów generatywnych. Swoje prace często opiera na matematycznych relacjach miedzy kształtami i kolorami. Tworzy m.in. aleatoryczne graffiti, generatywne obiekty przestrzenne na podstawie analizy zachowań żywych organizmów. Współzałożyciel nowomedialnego kolektywu artystycznego panGenerator. 

www.golinski.org