facebook youtube-icon

Fundacja Atelier

logo kwadrat  

 

 

Fundacja Atelier została założona w 1991 roku przez Teresę Starzec i Andrzeja Bielawskiego. Naszym celem jest prowadzenie i wspieranie edukacji i twórczości plastycznej, tworzenie środowiska umożliwiającego aktywne uczestnictwo w sztuce dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Pośrednim efektem naszej pracy jest kształtowanie postawy otwartości i zaangażowania we wspólne działanie – Atelier jest platformą spotkań ludzi w różnym wieku i różnych profesji, których łączy podobny system wartości i wrażliwość artystyczna.
Od roku 2002 organizujemy akcje, które mają zwracać uwagę na znaczenie kultury w życiu społecznym, na rolę artystów w społeczeństwie i znaczenie edukacji artystycznej w wychowaniu młodzieży, a także rolę miejsc „artystycznych” w rozwoju miasta. Współpracujemy w tym celu z innymi organizacjami,  instytucjami kulturalnymi, organami samorządowymi i przedstawicielami mediów. 

http://www.atelier.org.pl
https://www.facebook.com/Fundacja.Atelier 

                                               Marzena_Turek_Gas_foto Piotr Deszkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzena Turek Gaś 

Malarka przestrzeni, Grafik, Designer. 
Jej prace łączą w sobie cechy malarstwa, rzeźby i nowoczesnego designu. 
Laureatka wielu nagród i wyróżnień. 
W 2006 roku otrzymała Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Artystyczny dorobek to ponad 100 wystaw w kraju i za granicą. Brała udział w największych światowych wystawach malarstwa w: Londynie – Mall Gallery, Sztokholmie – World Trade Center i Nowym Jorku – United Nations. Należy również do czołówki światowych artystów-designerów. Reprezentowała Polskę w najważniejszych międzynarodowych wystawach i festiwalach plakatu i designu m.in.w : Moravian Gallery w Brnie, Pécsi Galérii na Węgrzech, The Central House of Artist w Moskwie, Hatton and Curfman Galleries w Colorado, Ogaki Poster Museum w Japonii…
Wprowadza do sztuki współczesnej innowacyjne techniki, narzędzia i podłoża malarskie. Tworzy akcje w przestrzeni publicznej, podczas których łączy malarstwo, muzykę na żywo i video transmisje w jedno spójne dzieło. W ten sposób powstają wielkoformatowe płótna malowane wrotkami: JazzDa Malarska (M25 Warszawa 2006, Pałac Kultury i Nauki – Warszawa 2007, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia – Gdańsk 2009). 
Inne prace z dźwiękiem to:„Touch & Play” / muzyka – P.Prochnowski 2008.
 ”Shapes of Colour & Sound” z muzykiem Pawłem Prochnowskim, projekt realizowany podczas „Shoot Me Film Festival” w Hadze oraz w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim/Teatrze w Oknie (2010).
Autorka największej trójwymiarowej pracy na budynku pt.: SHAPES OF COLOUR/ CITY TOUR, Projekt został wybrany w drodze konkursu pt.: Sztuka w Przestrzeni Publicznej ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.  
Zrealizowała wiele autorskich warsztatów: akcji malarskich, instalacji, działań scenograficznych, projektowych dla dzieci. Od 2012 roku współpracuje z Fundacją Atelier Foksal gdzie prowadzi autorskie zajęcia dla dzieci pt. Sztuka i Design.

Autorka labiryntowych warsztatów: JazzDa Malarska (2014)