facebook youtube-icon

Barbara Kitta-Gajkowska

Barbara Kitta-Gajkowska

 

 

 

Barbara Kitta-Gajkowska – artysta plastyk, kulturoznawca. Tworzy i pracuje w Warszawie. Swoimi działaniami w latach 90. XX w. zaznaczyła się w nurcie ekologicznym. Aktywność swą skierowała również na rzecz młodzieży, ucząc w gimnazjum i liceum na podstawie programu autorskiego „Edukacja przez sztukę – Język sztuki”. Za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nagrodzona została w 1999 roku przez Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Wiek XXI rozpoczęła od wystaw w internetowej Galerii „bordo” i serii artykułów o sztuce i jej znaczeniu w edukacji. W roku 2001 podczas „Parady Internautów” prezentowała swoje prace i przeprowadziła happening „Żywe media” na dziedzińcu warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Wciąż poszukuje nowych środków wyrazu plastycznego, stąd pomysł na  „FOTORYSY” i „OB – RRAZ” pokazane na indywidualnej wystawie pt. „Człowiek  jeszcze nie Drzewo;  Drzewo jeszcze nie Człowiek” w Pałacyku ASP/ w Klubie „Eufemia” przy Krakowskim Przedmieściu w trakcie obchodów stulecia uczelni w 2004 r. W związku z tą wystawą otrzymała list gratulacyjny Dyrektora Biura Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Społecznej Ministerstwa Środowiska. W latach 2007-2010 pełniła funkcję doradcy metodycznego w zakresie plastyki m.st. Warszawy. Brała udział w wystawach na terenie Polski, Belgii, Francji, Niemiec, USA, Węgier, Włoch. Jej prace znajdują się w kolekcjach w kraju i zagranicą.

Autorka i Artystka prowadząca labiryntowe warsztaty: Wokaliza (2012)