facebook youtube-icon

Anna Gronowska

Anna Gronowska

Anna Gronowska – organistka z zacięciem pedagogicznym. Animatorka i organizatorka życia kulturalnego. Przez szereg lat związana z wydawnictwem G+J na stanowisku redaktora i fotoedytora. Dyplomowany charakteryzator. Miłośniczka malarstwa impresjonistycznego, francuskiego kina i fotografii.

Ukończyła Akademię Muzyczną im Fryderyka Chopina w klasie organów, dodatkowo uzyskując dyplom Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego. Jest laureatką ogólnopolskich konkursów organowych. Przez szereg lat występowała  w ramach Conversatoriów Organowych w Legnicy. Nagrywała dla radia i telewizji, współpracowała z Ennio Morricone, jak również z Filipem Bajonem na planie „Przedwiośnia” Od kilku lat śpiewa w Chórze Kameralnym Warszawskiej Opery Kameralnej.