facebook youtube-icon

Wyniki I etapu konkursu Minutowa Piosenka Klasowa 2021!

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Jury 10. edycji I etapu

konkursu Minutowa Piosenka Klasowa – szkolny klip muzyczny

 

Dnia 4 listopada 2021 roku Jury w składzie:

Violetta Łabanow-Jastrząb – Prezes Fundacji Muzyka jest dla wszystkich, klawesynistka, animatorka, przewodnicząca Jury

Agnieszka Widlarz – kompozytorka piosenek dla dzieci i młodzieży

Grażyna Dzwonowska – nauczycielka, wielokrotna laureatka konkursu Minutowa Piosenka Klasowa, nominowana do tytułu Nauczyciela Muzyki Roku 2016

Anna Kierkosz – autorka tekstów piosenek dla dzieci i młodzieży, kuratorka programów edukacyjnych, sekretarz Jury

dokonało punktacji i oceny 43 klipów muzycznych i piosenek, nadesłanych z całej Polski na 10. edycję konkursu Minutowa Piosenka Klasowa – szkolny klip muzyczny i zakwalifikowało do Plebiscytu o Nagrodę Publiczności następujące klipy i piosenki (podajemy w kolejności alfabetycznej nazw miejscowości):

Zapraszamy do udostępniania klipów! Wymienione klipy zostaną umieszczone na fanpage’u Akcja Labirynt na portalu Facebook, gdzie od dnia 5 listopada 2021 roku rozpocznie się ogólnopolski plebiscyt o Nagrodę Publiczności z ich udziałem.  Regulamin plebiscytu podany jest na stronie:

www.akcjalabirynt.pl/minutowa-piosenka-klasowa/plebiscyt/

Jednocześnie informujemy, że powyższa lista wyróżnionych udziałem w plebiscycie piosenek i klipów nie wyczerpuje puli nagród i wyróżnień, które zostaną przyznane w 10. konkursie Minutowa Piosenka Klasowa 2021.

Plebiscyt o nagrodę publiczności nie ma na celu wyłonienie najlepszej pracy: piosenki i klipu. Jego głównym celem jest upowszechnienie twórczości młodych wykonawców i twórców oraz ich talentów i pracy ich opiekunów. A także aktywizację twórczą środowisk szkolnych poprzez zainteresowanie twórczością artystyczną dzieci i młodzieży oraz nauczycieli. Bardzo prosimy o życzliwą postawę wobec wszystkich młodych artystów i ich opiekunów, biorących udział w plebiscycie a także o zachowanie zdrowego dystansu w procesie tej „rywalizacji”.

Ostateczny werdykt Jury wraz z ogłoszeniem zdobywców nagród oraz zwycięzcy Plebiscytu Publiczności Konkursu Minutowa Piosenka Klasowa – szkolny klip muzyczny oraz dodatkowych wyróżnień zostanie podany dnia  22 listopada 2021 roku, do godziny 24.00, w postaci ogłoszenia protokołu II etapu konkursu na stronie www.akcjalabirynt.pl, a także przesłany do wszystkich uczestników konkursu na podane adresy mailowe.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim Uczniom, Nauczycielom i Opiekunom

za udział w I etapie konkursu!

Fundacja Muzyka jest dla wszystkich; www.muzykajest.pl

ul. Angorska 21 lok. 3

03-913 Warszawa

e-mail: biuro@muzykajest.pl