facebook youtube-icon

Protokół z I etapu – Plebiscyt o Nagrodę Publiczności

Przedstawiamy wyniki I etapu kwalifikujące do Plebiscytu o Nagrodę Publiczności. Werdykt końcowy konkursu już 27 listopada!

 

minutowa_2016_grafika_2

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Jury 6. edycji I etapu

konkursu Minutowa Piosenka Klasowa – szkolny klip muzyczny

 

Dnia 10 listopada 2016 roku Jury w składzie:

 

Violetta Łabanow-Jastrząb – Prezes Fundacji Muzyka jest dla wszystkich, klawesynistka, animatorka, przewodnicząca Jury

Monika Gromek – kompozytorka piosenek dla dzieci i młodzieży, nauczycielka muzyki

Agnieszka Widlarz – kompozytorka piosenek dla dzieci i młodzieży

Anna Kierkosz – autorka tekstów piosenek dla dzieci i młodzieży, sekretarz Jury

Kamil Barański – pianista, klawiszowiec, producent muzyczny, aranżer i kompozytor m.in. piosenek dla dzieci i młodzieży

 

dokonało punktacji i oceny 59 klipów muzycznych nadesłanych z całej Polski na 6. edycję konkursu Minutowa Piosenka Klasowa – szkolny klip muzyczny i zakwalifikowało do Plebiscytu o Nagrodę Publiczności następujące klipy (podajemy w kolejności alfabetycznej nazw miejscowości):

 

 

W tej edycji, ze względu na wysoką jakość artystyczną i poziom realizacji, Jury postanowiło dopuścić do plebiscytu o nagrodę publiczności dwa klipy, zgłoszone w Kategorii II: klip z gotowym podkładem muzycznym do wyboru.

Zapraszamy do głosowania! Wymienione klipy zostaną umieszczone na fanpage’u Akcja Labirynt na portalu Facebook, gdzie dnia 12 listopada 2016 roku rozpocznie się ogólnopolski plebiscyt o Nagrodę Publiczności z ich udziałem. Regulamin plebiscytu podany jest na stronie:

www.akcjalabirynt.pl/minutowa-piosenka-klasowa/plebiscyt/

 

Ostateczny werdykt Jury wraz z ogłoszeniem zwycięzcy Plebiscytu Publiczności Konkursu Minutowa Piosenka Klasowa – szkolny klip muzyczny oraz dodatkowych wyróżnień klasowych
i indywidualnych
zostanie podany dnia 27 listopada 2016 roku, do godziny 24.00, w postaci ogłoszenia protokołu II etapu konkursu na stronie www.akcjalabirynt.pl, a także przesłany do wszystkich uczestników konkursu na podane adresy mailowe.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim Uczniom, Nauczycielom, Opiekunom i Rodzicom

za udział w I etapie konkursu!

Fundacja Muzyka jest dla wszystkich; www.muzykajest.pl

03-945 Warszawa, ul. Paryska 31 lok. 14B,

e-mail: biuro@muzykajest.pl