facebook youtube-icon

O Akcji

Akcja Labirynt to kompleksowy program edukacyjny i artystyczny, łączący twórczy potencjał dzieci, młodzieży, nauczycieli oraz młodych warszawskich artystów. Program organizowany jest przez Fundację Muzyka jest dla wszystkich, we współpracy z Orkiestrą Sinfonia Varsovia, Mazowieckim Instytutem Kultury, Narodowym Instytutem Audiowizualnym, finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Stołeczne Warszawę.

Głównym celem projektu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką, zwłaszcza muzyką oraz aktywnością artystyczną poprzez różnorodne warsztaty i akcje prowadzone przez młodych warszawskich artystów. Uważamy, że działania twórcze są dostępne wszystkim i mogą być świetną zabawą i hobby. Ważnym przesłaniem Fundacji jest pogląd, iż edukacja muzyczna powinna dotyczyć wszystkich dzieci, nie tylko tych najzdolniejszych, gdyż ma ona udowodniony pozytywny wpływ na ogólny rozwój, na wyniki edukacyjne i umiejętności społeczne dzieci. Intencją Akcji Labirynt jest również aktywizacja środowisk szkolnych wokół innowacji edukacyjnych w zakresie muzyki, teatru i sztuk wizualnych. Mamy nadzieję inspirować nauczycieli do poszukiwania nowych, atrakcyjnych  form edukacji artystycznej dzieci w oświacie.

Akcja Labirynt otrzymała I nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy w konkursie dla organizacji pozarządowych na najciekawszy projekt edukacji kulturalnej w II Edycji Warszawskiej Giełdy Programów Edukacji Kulturalnej.

Program Akcji Labirynt stowarzyszony jest z międzynarodowym festiwalem „La Folle Journée”, który jest znaną na świecie imprezą, odbywającą się w Nantes, Rio de Janeiro, Bilbao i Tokio, a w Polsce gości od 2010 roku. Festiwal organizowany jest przez Orkiestrę Sinfonia Varsovia i Fundację Ogrody Muzyczne w  Teatrze Wielkim Operze Narodowej.

Elementy programu w 2016 roku:

  1. Warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych – jednodniowe warsztaty realizowane w maju, czerwcu i wrześniu w siedzibie Orkiestry Sinfonia Varsovia, ul. Grochowskiej 272. Warsztaty prowadzone przez artystów animatorów dotyczyć będą: tworzenia dźwięków, gry na instrumentach, improwizacji perkusyjnej, beatboxu, ekspresji ruchu. W warsztatach uczestniczy ok. 3000 dzieci z warszawskich szkół.
  2. Ogólnopolski konkurs Minutowa Piosenka Klasowa – szkolny klip muzyczny dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów w dwóch kategoriach o różnych stopniach trudności: 1. stworzenie autorskiego utworu przez klasę i nauczyciela oraz nagranie klipu; 2. stworzenie autorskiego tekstu i nagranie klipu do podkładu przygotowanego przez Fundację. Najlepsze klipy zostaną zakwalifikowane do plebiscytu o Nagrodę Publiczności realizowanego na portalu Facebook. Nagrodami w konkursie są instrumenty muzyczne, płyty, książki.