facebook youtube-icon

Zgłoszenie

Stwórz wraz z klasą najlepszy w Polsce klip muzyczny:

– napiszcie i skomponujcie piosenkę nie krótszą niż 30″ i nie dłuższą niż ok. 1’30”

– wykonajcie ją z pomysłem, nakręćcie klip i wyślijcie do nas!

 

Konkurs organizowany jest dwóch kategoriach:

Kategoria I – klip muzyczny realizowany jest do tekstu i muzyki autorstwa uczestników konkursu.

Kategoria II – klip muzyczny realizowany jest do autorskiego tekstu, natomiast w warstwie muzycznej wykorzystane zostaną podkłady muzyczne do wyboru:

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  1. wypełnić i wysłać drogą elektroniczną  Formularz zgłoszeniowy 2018 wraz z plikiem tekstowym z tekstem piosenki;
  2. przesłać pracę konkursową w postaci pliku audiowizualnego w wysokiej jakości (AVI, MPEG lub MOV) wielkości 50 – 100 MB przy pomocy strony www.wetransfer.com.

 Zgłoszenia należy wysyłać pod adres: akcjalabirynt@muzykajest.pl  do dnia 5 listopada 2018 roku.

Uwaga! Warunkiem dopuszczenia klipu do konkursu jest autorski udział klasy lub indywidualnych uczniów w tworzeniu warstwy tekstowej lub/i muzycznej piosenki.

Wysłanie zgłoszenia będzie rozumiane jako jednoczesne zapoznanie się z regulaminem konkursowym oraz akceptacja jego treści.

Życzymy powodzenia!