facebook youtube-icon

Zgłoszenie

Stwórz wraz z klasą najlepszy w Polsce klip muzyczny:

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  1. wypełnić i wysłać drogą elektroniczną na adres akcjalabirynt@muzykajest.pl Formularz zgłoszeniowy 2021 wraz z plikiem tekstowym z tekstem piosenki;
  2. przesłać pracę konkursową w postaci pliku audiowizualnego w wysokiej jakości (AVI, MPEG lub MOV) wielkości 50 – 100 MB przy pomocy strony www.wetransfer.com

 Zgłoszenia należy wysyłać pod adres: akcjalabirynt@muzykajest.pl  do dnia 29 października 2021 roku.

Uwaga! Warunkiem dopuszczenia klipu do konkursu jest autorski udział klasy lub indywidualnych uczniów w tworzeniu warstwy tekstowej lub/i muzycznej piosenki.

Wysłanie zgłoszenia będzie rozumiane jako jednoczesne zapoznanie się z regulaminem konkursowym oraz akceptacja jego treści.

Życzymy powodzenia!