facebook youtube-icon

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU MINUTOWA PIOSENKA KLASOWA 2018

 

 1. Organizator i partnerzy konkursu:

Konkurs organizowany jest przez Fundację Muzyka jest dla wszystkich w ramach Programu edukacyjnego Akcja Labirynt edycja 2018, zwanego dalej „Programem”, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasto Stołeczne Warszawa.

Program realizowany jest we współpracy z Orkiestrą Sinfonia Varsovia, Muzykoteką Szkolną Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Centrum Promocji Kultury Praga Południe oraz z koordynatorami edukacji kulturalnej w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.

 1. Cele konkursu:
 1. pobudzenie twórczej aktywności uczniów w dziedzinie muzyki, poezji, filmu i nowych mediów;
 2. inspiracja do pracy zespołowej i integracji zespołów klasowych;
 3. podniesienie kompetencji muzycznych, literackich i filmowych dzieci i młodzieży;
 4. promocja kreatywności i kreatywnych metod pracy z dziećmi i młodzieżą w polskich szkołach;
 5. wykorzystanie piosenki jako środka porozumienia, ekspresji uczuć i postaw;
 6. pobudzenie aktywności nauczycieli w dziedzinie kreowania i wdrażania nowych metod pracy z dziećmi i młodzieżą.

III. Przedmiot i kategorie konkursu głównego

 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie  klipu muzycznego (dalej pracy konkursowej), czyli filmu na którym zostanie uwiecznione wykonanie określonej piosenki przez klasę.
 2. Piosenka (utwór słowno-muzyczny), stanowiąca podstawę realizacji klipu, powinna spełniać następujące warunki:
 1. tekst piosenki powinien być oryginalny, stworzony przez klasę lub ucznia danej klasy;
 2. warstwa muzyczna piosenki powinna być oryginalna, stworzona przez klasę lub ucznia danej klasy, ewentualnie nauczyciela. (niniejszy punkt dotyczy I kategorii konkursowej);
 3. klip powinien mieć około 1,5 minuty;
 4. wykonanie piosenki powinno być zrealizowane wspólnie przez całą klasę lub znaczną jej część.
 1. Konkurs organizowany jest dwóch kategoriach:
 1. Kategoria I – klip muzyczny realizowany jest do tekstu i muzyki autorstwa uczestników konkursu.
 2. Kategoria II – klip muzyczny realizowany jest do autorskiego tekstu, natomiast w warstwie muzycznej wykorzystane zostaną podkłady muzyczne do wyboru, udostępnione na stronie internetowej https://www.akcjalabirynt.pl/minutowa-piosenka-klasowa/zgloszenie/.
 1. Warunki uczestnictwa w konkursie
 2. Konkurs skierowany jest do wszystkich klas Szkół Podstawowych z Polski (również laureatów poprzednich edycji)
 3. Aby wziąć udział w konkursie należy:
 1. wypełnić i wysłać drogą elektroniczną na adres akcjalabirynt@muzykajest.pl „Formularz zgłoszeniowy 2018” (dostępny na stronie akcjalabirynt.pl) wraz z plikiem tekstowym z tekstem piosenki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2018 roku;
 2. przesłać pracę konkursową w postaci pliku audiowizualnego w wysokiej jakości (AVI, MPEG lub MOV) wielkości 50 – 100 MB przy pomocy strony www.wetransfer.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2018 roku
 1. Komisja oceniająca

Prace zostaną ocenione przez jury, powołane przez organizatora. Planowany skład Jury to:

Violetta Łabanow-Jastrząb – przewodnicząca jury, animatorka, Prezes Fundacji Muzyka jest dla wszystkich, członkini Zarządu Polskiej Rady Muzycznej, klawesynistka Warszawskiej Opery Kameralnej, autorka znanych muzycznych programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i środowisk szkolnych;

– Agnieszka Widlarz – kompozytorka piosenek dla dzieci; autorka ponad 300 kompozycji piosenek dla dzieci przedszkolnych i szkolnych. Współpracuje z wydawnictwami ŻAK oraz PWN w zakresie przygotowania piosenek jako pomocy edukacyjnych– ich kompozycji i aranżacji;

– Anna Kierkosz – autorka tekstów piosenek dla dzieci i młodzieży oraz projektów, książek i albumów z dziedziny powszechnej edukacji muzycznej w Polsce (m.in. „Śpiewaj mi mamo”, „Mazurek”, itd.), sekretarz jury. 

 1. Kryteria oceny:

Jury oceni zgłoszone klipy według następujących kryteriów:

 1. wartość literacka tekstu i przekaz piosenki;
 2. kompozycja warstwy muzycznej (melodia, harmonia, aranżacja)
 3. zgodność warstwy muzycznej z tekstową;
 4. jakość wykonania i bogactwo środków (śpiew, gra na instrumentach, taniec, gra aktorska)
 5. wkład pracy nauczyciela (aktywność i kreatywność nauczyciela)
 6. wkład pracy uczniów (aktywność i kreatywność uczniów)
 7. oryginalność koncepcji
 8. jakość realizacji dźwięku, obrazu i montażu

VII. Nagrody główne i dodatkowe

Wszyscy uczestnicy z nagrodzonych klas otrzymają indywidualne dyplomy, książki i/lub płyty. Jury przyzna też nagrody indywidualne szczególnie aktywnym nauczycielom oraz kreatywnym uczniom. Jednocześnie jury zastrzega sobie możliwości przyznania nagród dodatkowych, specjalnych lub do nieprzyznania którejś z nagród głównych, w zależności od jakości nadesłanych zgłoszeń. Nagrodzone klasy wraz z nauczycielami zostaną zaproszone na Galę Finałową Akcji Labirynt podczas której m.in. zostaną wręczone nagrody.

VIII. Nagroda Publiczności VII edycji konkursu Minutowa Piosenka Klasowa

W ramach VIII edycji konkursu Minutowa Piosenka Klasowa zostanie ogłoszony plebiscyt internetowy o Nagrodę Publiczności. Do plebiscytu zostanie dopuszczonych od trzech do ośmiu klipów (w zależności od poziomu zgłoszonych piosenek), które otrzymały najwyższą punktację w konkursie głównym, ale tylko w Kategorii pierwszej. Głosowanie w obrębie konkursu o Nagrodę Publiczności odbywać się będzie na fanpage’u Akcji Labirynt oraz na fanpage’ach wybranych partnerów medialnych, w wyznaczonych ramach czasowych. Regulamin plebiscytu o Nagrodę Publiczności zostanie ogłoszony osobno i opublikowany na stronie akcjalabirynt.pl w październiku 2018 roku.

 1. Promocja klipów

Nagrodzone klipy będą prezentowane na stronie internetowej oraz fanpage’ach Fundacji Muzyka jest dla wszystkich oraz Akcji Labirynt. Udział w konkursie Minutowa Piosenka Klasowa jest równoznaczny z wyrażeniem przez wszystkich Autorów zgody na opublikowanie i udostepnienie nadesłanych prac konkursowych na stronach i fanpage’ach Fundacji, w mediach tradycyjnych i w Internecie.

 1. Terminy:

Termin nadsyłania prac – 5 listopada 2018 roku,

Termin obrad jury i wyboru najwyżej punktowanych klipów (od 3 do 8, w zależności od poziomu nadesłanych zgłoszeń) do plebiscytu o Nagrodę Publiczności – 5-8  listopada 2018 roku

Termin realizacji plebiscytu o Nagrodę Publiczności – 12 listopada – 24 listopada 2018 roku
Termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenie wyników – 25 listopada 2018 roku
Termin gali finałowej – 7 grudnia 2018 roku

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych terminów bez podawania przyczyny.

Wyniki zostaną ogłoszone na stronach Fundacji Muzyka jest dla wszystkich (www.muzykajest.pl) oraz Akcji Labirynt (www.akcjalabirynt.pl), na stronach partnerów i patronów oraz rozesłane do mediów w całym kraju.

 1. Uwagi metodyczne, sugestie, inspiracje
 1. Przykłady realizacji klipów muzycznych konkursu Minutowej Piosenki Klasowej można obejrzeć na stronach Akcji Labirynt oraz na kanale Youtube Fundacji Muzyka jest dla wszystkich /http://www.youtube.com/user/FundacjaMuzykaJest/. Polecamy inspirowanie się najlepszymi, nagrodzonymi klipami z poprzednich dwóch edycji konkursu;
 2. Sugerujemy nauczycielom, prowadzącym projekt, pozostawienie kreatywności artystycznej uczniom, wypracowanie własnych metod kierowania uczniami (indywidualnymi lub grupą uczniów) w zakresie tworzenia tekstu i warstwy muzycznej piosenek, stanowiących podstawę realizacji klipu.
 3. Sugerujemy rozpisanie realizacji projektu na etapy w ciągu roku: wspólna realizacja klipu muzycznego może stanowić podstawę do integrowania klasy i rozwoju kreatywności poszczególnych uczniów i całej grupy, jest jednak działaniem skomplikowanym, wieloetapowym, wymagającym  wielozadaniowej organizacji, podziału oraz planowania pracy. Prosimy o poświęcenie szczególnej uwagi temu właśnie aspektowi projektu.

Informacji na temat konkursu  i nadsyłania zgłoszeń udziela:

Katarzyna Konciak – tel. 605 225 849  mail: katarzyna.konciak@muzykajest.pl

Koordynator Programu edukacyjnego Akcja Labirynt