facebook youtube-icon

PLEBISCYT

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PLEBISCYTU PUBLICZNOŚCI

KONKURSU MINUTOWA PIOSENKA KLASOWA 2018

 

ORGANIZATOR PLEBISCYTU

Organizatorem Ogólnopolskiego Plebiscytu o Nagrodę Publiczności, zwanego dalej plebiscytem, realizowanego w ramach konkursu Minutowa Piosenka Klasowa, jest Fundacja Muzyka jest dla wszystkich wraz z Partnerami: Orkiestrą Sinfonia Varsovia, Centrum Promocji Kultury Praga Południe, Muzykoteka Szkolna Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

 PRZEDMIOT PLEBISCYTU

Przedmiotem plebiscytu są wybrane minutowe piosenki klasowe – szkolne klipy muzyczne, zwane dalej klipami, wyłonione w I etapie 8. edycji konkursu Minutowa Piosenka Klasowa /szkolny klip muzyczny/, zwanego dalej konkursem, przez jury, powołane przez organizatora konkursu.

UCZESTNICY GŁOSOWANIA I AUTORZY KLIPÓW

 1. Autorzy wyłonionych do udziału w plebiscycie klipów muzycznych, zwani dalej autorami, to klasy szkół podstawowych wraz z opiekunami, których klipy zostały wyłonione przez jury I etapu konkursu do udziału w plebiscycie.
 2. Uczestnikiem plebiscytu, zwanym dalej uczestnikiem, może być każdy użytkownik Internetu, posiadający profil na portalu społecznościowym facebook oraz kliknął „lubię to” /like/ w odniesieniu do minimum jednego klipu, biorącego udział w plebiscycie.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE I ZASADY PLEBISCYTU

 1. Wyłonione przez Jury w I etapie konkursu klipy, zamieszczone na fanpage’u   facebookowym „Akcja Labirynt”, poddane zostaną głosowaniu, otwartemu dla wszystkich użytkowników portalu facebook. Głosowanie odbywać się będzie poprzez  kliknięcie znacznika „Lubię to” w odniesieniu do minimum jednego klipu, wybranego przez każdego uczestnika plebiscytu.
 2. Kliknięcie „lubię to” /tzw. like/ jest równoznaczne z oddaniem głosu na wybrany przez uczestnika klip. Każdy głosujący powinien oddać jeden głos na jeden klip, przy czym ma prawo zagłosować na więcej niż jeden z biorących udział w plebiscycie klipów.
 3. Nagrodę Publiczności plebiscytu otrzyma ten autor, który zbierze największą liczbę kliknięć „Lubię to” za biorący udział w plebiscycie klip.

TERMINY I MIEJSCE REALIZACJI PLEBISCYTU:

 1. Termin umieszczenia klipów na stronach fanowskich i udostępnienia do głosowania –
  12 listopada 2018 roku. Termin głosowania – 12 – 24 listopada 2018 roku, do godziny 23:59. Ogłoszenie wyników plebiscytu, zwycięzcy i zdobywcy Grand Prix plebiscytu – 25 listopada 2018 roku
 2. Miejscem realizacji plebiscytu i umieszczenia klipów jest portal społecznościowy facebook, a w szczególności profil fanowski na portalu społecznościowym facebook: fanpage projektu Akcja Labirynt: https://www.facebook.com/AkcjaLabirynt.
 3. Miejscem realizacji plebiscytu nie jest żaden inny portal, strona internetowa, portal społecznościowy, kanał filmowy, funkcjonujący w Internecie. Oznacza to, że kliknięcia na poszczególne klipy, oddane w obrębie innych portali i kanałów internetowych, nie będą się liczyć jako ważne głosy, oddane w plebiscycie.

ZWYCIĘZCA I NAGRODY PLEBISCYTU

 1. W ramach plebiscytu zostanie przyznana Nagroda Publiczności. Otrzyma ją ten autor, którego klip, umieszczony na fanpage’ach organizatora, zbierze największą liczbę kliknięć „Lubię to”.
 2. Zwycięski autor otrzymuje tytuł Grand Prix Publiczności 8. edycji konkursu Minutowa Piosenka Klasowa, a jego klip tytuł ulubionego szkolnego klipu muzycznego w Polsce;
 3. Nagroda Publiczności będzie przyznana w formie statuetki, tytułu, dyplomów, nagród rzeczowych i/lub udziału w wyjątkowych wydarzeniach.
 4. Zwycięstwo w plebiscycie nie jest równoznaczne ze zwycięstwem i zdobyciem głównej lub jednej z głównych nagród w 8. edycji konkursu Minutowa Piosenka Klasowa, jednak się nie wyklucza.

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Plebiscyt nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy zarządzany, ani powiązany z serwisem Facebook.
 2. Uczestnicy plebiscytu powierzają wszelkie informacje Fundacji Muzyka jest dla wszystkich, a nie serwisowi Facebook.
 3. Biorąc udział w plebiscycie autorzy i uczestnicy całkowicie zwalniają serwis Facebook z odpowiedzialności prawnej w związku z realizowanym plebiscytem.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość nieznacznego przesunięcia terminów rozstrzygnięcia, ogłoszenia wyników oraz koncertu finałowego bez tłumaczenia przyczyny.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

 

Informacji na temat plebiscytu udziela:

Katarzyna Konciak

katarzyna.konciak@muzykajest.pl

Koordynatorka Projektu edukacyjnego Akcja Labirynt