facebook youtube-icon

Kontakt

Informacji na temat konkursu udziela:

Anna Kierkosz – kom. 606 111 003, e-mail: anna.kierkosz@muzykajest.pl
koordynatorka Konkursu Minutowa Piosenka Klasowa

Katarzyna Rola-Domańska – e-mail: katarzyna.rola@muzykajest.pl 
informacje organizacyjne na temat terminów i sposobu nadsyłania zgłoszeń