facebook youtube-icon

MINUTOWA PIOSENKA KLASOWA – wyniki!

31. października 2012 roku rozstrzygnięta została 2. edycja konkursu MINUTOWA PIOSENKA KLASOWA.

Akcja Labirynt fot. Dominik SkurzakPROTOKÓŁ z posiedzenia jury II edycji konkursu na Minutową Piosenkę Klasową W dniu 31 października 2012 roku jury konkursu pod przewodnictwem Moniki Gromek – kompozytorki piosenek dla dzieci i młodzieży, nauczycielki muzyki w składzie: Agnieszka Widlarz – kompozytorka piosenek dla dzieci i młodzieży Violetta Łabanow-Jastrząb – prezes Fundacji Muzyka jest dla wszystkich Anna Kierkosz – autorka tekstów piosenek dla dzieci i młodzieży, sekretarz jury konkursu dokonało punktacji i oceny produkcji muzycznych nadesłanych na II edycję konkursu Minutowa Piosenka Klasowa i przyznało następujące nagrody regulaminowe:

 Nie są to jedyne przyznane nagrody w tej edycji konkursu. Duża liczba zgłoszeń i wysoki poziom konkursu zainspirowały jury do przyznania również nagród pozaregulaminowych oraz specjalnych podziękowań-wyróżnień dla Nauczycieli, pod kierunkiem których powstały najlepsze “minutowe” klipy.

Pełny protokół z obrad jury oraz klip z nagrodzoną piosenką poniżej:
Protokół z obrad jury 2.edycji konkursu Minutowa Piosenka Klasowa

Uśmiechem zaczaruj dzień – Nagroda Główna 2. edycji konkursu Minutowa Piosenka Klasowa – klip

Świetlica jak dom – II nagroda 2. edycji konkursu Minutowa Piosenka Klasowa – klip

To my, klasa 2e – III nagroda 2. edycji konkursu Minutowa Piosenka Klasowa – klip

Nagrody specjalne:

Wyróżnienia:

30 listopada 2012 roku – w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki przy ulicy Elektoralnej 12 w Warszawie odbył się koncert finałowy. Bardzo dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy w 2013 roku! Wszelkich informacji na temat wyników konkursu i koncertu finałowego udziela koordynator i sekretarz jury konkursu:

Anna Kierkosz – 502 599 634
anna.kierkosz@muzykajest.pl