facebook youtube-icon

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU DOMOWA PIOSENKA MINUTOWA 2021

I. Organizator i partnerzy konkursu:

Konkurs organizowany jest przez Fundację Muzyka jest dla wszystkich w ramach Programu edukacyjnego Akcja Labirynt edycja 2021, zwanego dalej „Programem”, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasto Stołeczne Warszawa.

II. Cele konkursu:

 1. wsparcie edukacji domowej w czasie pandemii i zdalnego nauczania o artystyczne i kreatywne działania
 2. pobudzenie twórczej aktywności dzieci i rodziców w dziedzinie muzyki, poezji, filmu i nowych mediów;
 3. inspiracja do integracji i rodzinnego muzykowania;
 4. podniesienie kompetencji muzycznych, literackich i filmowych dzieci, młodzieży i dorosłych;
 5. promocja kreatywności i kreatywnych form spędzania czasu z dziećmi i młodzieżą w polskich domach;
 6. wykorzystanie piosenki jako środka porozumienia, ekspresji uczuć i postaw.

III. Przedmiot i kategorie konkursu głównego

 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie  klipu muzycznego (dalej pracy konkursowej), czyli filmu na którym zostanie uwiecznione wykonanie określonej piosenki przez członków rodziny.
 2. Piosenka (utwór słowno-muzyczny), stanowiąca podstawę realizacji klipu, powinna spełniać następujące warunki:
   1. tekst piosenki powinien być oryginalny, stworzony przez członków rodziny;
   2. warstwa muzyczna piosenki powinna być oryginalna, stworzona przez członków rodziny;
   3. klip powinien mieścić się w granicach czasowych od około 30 sekund do około 1 minuty 30 sekund;
   4. wykonanie piosenki powinno być zrealizowane wspólnie przez minimum jednego dorosłego i jedno dziecko, jeśli rodzina jest większa może w całości wziąć udział w wykonaniu.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich polskich rodzin.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy:
   1. wypełnić i wysłać drogą elektroniczną na adres akcjalabirynt@muzykajest.pl Formularz zgłoszeniowy 2021 wraz z plikiem tekstowym z tekstem piosenki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2021 roku;
   2. przesłać pracę konkursową w postaci pliku audiowizualnego w wysokiej jakości (AVI, MPEG lub MOV) wielkości 50 – 100 MB przy pomocy strony www.wetransfer.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2021 roku

V. Komisja oceniająca

Prace zostaną ocenione przez jury, powołane przez organizatora. Planowany skład Jury to:

Violetta Łabanow-Jastrząb – przewodnicząca jury, animatorka, Prezes Fundacji Muzyka jest dla wszystkich, członkini Zarządu Polskiej Rady Muzycznej, klawesynistka Warszawskiej Opery Kameralnej, autorka znanych muzycznych programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i środowisk szkolnych;

– Agnieszka Widlarz – kompozytorka piosenek dla dzieci; autorka ponad 300 kompozycji piosenek dla dzieci przedszkolnych i szkolnych. Współpracuje z wydawnictwami ŻAK oraz PWN w zakresie przygotowania piosenek jako pomocy edukacyjnych– ich kompozycji i aranżacji;

– Agnieszka Wilczyńska –  wokalistka jazzowa, aktorka, pedagożka, laureatka Fryderyków. Na swoim koncie ma dwie złote płyty: Pogadaj ze mną (muzyka Włodzimierz Nahorny, słowa Wojciech Młynarski) oraz „Krzysztof Komeda” z serii „Wielcy Kompozytorzy Filmowi”. Występowała m.in. na festiwalach: JazzPol Festival, Jazz Jamboree, Jazz Forum Festiwal, Pomorska Jesień Jazzowa, Złota Tarka oraz Jazz Hot Spring Festiwal.

– Anna Kierkosz – autorka tekstów piosenek dla dzieci i młodzieży oraz projektów, książek i albumów z dziedziny powszechnej edukacji muzycznej w Polsce (m.in. „Śpiewaj mi mamo”, „Mazurek”, itd.), sekretarz jury.

VI. Kryteria oceny:

Jury oceni zgłoszone klipy według następujących kryteriów:

 1. wartość literacka tekstu i przekaz piosenki;
 2. kompozycja warstwy muzycznej (melodia, harmonia, aranżacja)
 3. zgodność warstwy muzycznej z tekstową;
 4. jakość wykonania i bogactwo środków (śpiew, gra na instrumentach, taniec, gra aktorska)
 5. wkład pracy dzieci i rodziców (aktywność i kreatywność)
 6. oryginalność koncepcji
 7. jakość realizacji dźwięku, obrazu i montażu

VII. Nagrody główne

 1. Jury przyzna nagrody główne w formie nagród rzeczowych: wysokiej jakości instrumentów i akcesoriów muzycznych;
 2. Przewidywany sposób ich rozdysponowania:

  1 nagroda główna
  2 nagroda główna
  3 nagroda główna
  Wyróżnienie / wyróżnienia główne

 3. W zależności od poziomu nadesłanych zgłoszeń Jury przyzna ustaloną pulę dodatkowych wyróżnień w liczbie nie większej niż 10, w formie wyróżnień rzeczowych i/lub dyplomów.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieprzyznania wszystkich wymienionych nagród głównych, przyznania dodatkowych nagród lub wyróżnień lub też innego rozdysponowania nagród głównych, w zależności od sugestii Jury.
 5. Nagrody zostaną przekazane w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników konkursu

VIII. Promocja klipów

Nadesłane klipy będą prezentowane na stronie internetowej oraz fanpage’ach Fundacji Muzyka jest dla wszystkich oraz Akcji Labirynt. Udział w konkursie Domowa Piosenka Minutowa jest równoznaczny z wyrażeniem przez wszystkich Autorów zgody na opublikowanie i udostepnienie nadesłanych prac konkursowych na stronach i fanpage’ach Fundacji, w mediach tradycyjnych i w Internecie.

IX. Terminy:

Termin nadsyłania prac – 7 LISTOPADA 2021 roku,
Termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenie wyników –  21 LISTOPADA 2021 roku

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych terminów bez podawania przyczyny.

Wyniki zostaną ogłoszone na stronach Fundacji Muzyka jest dla wszystkich (www.muzykajest.pl) oraz Akcji Labirynt (www.akcjalabirynt.pl), na stronach partnerów i patronów oraz rozesłane do mediów w całym kraju.

 

Informacji na temat konkursu  i nadsyłania zgłoszeń udziela:

Anna Kierkosz
– kom. 606 111 003, e-mail: anna.kierkosz@muzykajest.pl
koordynatorka Konkursu Minutowa Piosenka Klasowa

Katarzyna Rola-Domańska– e-mail: katarzyna.rola@muzykajest.pl
koordynatorka organizacyjna, informacje organizacyjne na temat terminów i sposobu nadsyłania zgłoszeń