facebook youtube-icon

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU DOMOWA PIOSENKA MINUTOWA 2020

I. Organizator i partnerzy konkursu:

Konkurs organizowany jest przez Fundację Muzyka jest dla wszystkich w ramach Programu edukacyjnego Akcja Labirynt edycja 2020, zwanego dalej „Programem”, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasto Stołeczne Warszawa.

Program realizowany jest we współpracy z Orkiestrą Sinfonia Varsovia oraz stowarzyszeniem JM Poland

II. Cele konkursu:

 1. wsparcie edukacji domowej w czasie pandemii i zdalnego nauczania o artystyczne i kreatywne działania
 2. pobudzenie twórczej aktywności dzieci i rodziców w dziedzinie muzyki, poezji, filmu i nowych mediów;
 3. inspiracja do integracji i rodzinnego muzykowania;
 4. podniesienie kompetencji muzycznych, literackich i filmowych dzieci, młodzieży i dorosłych;
 5. promocja kreatywności i kreatywnych form spędzania czasu z dziećmi i młodzieżą w polskich domach;
 6. wykorzystanie piosenki jako środka porozumienia, ekspresji uczuć i postaw.

III. Przedmiot i kategorie konkursu głównego

 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie  klipu muzycznego (dalej pracy konkursowej), czyli filmu na którym zostanie uwiecznione wykonanie określonej piosenki przez członków rodziny.
 2. Piosenka (utwór słowno-muzyczny), stanowiąca podstawę realizacji klipu, powinna spełniać następujące warunki:
 1. tekst piosenki powinien być oryginalny, stworzony przez członków rodziny;
 2. warstwa muzyczna piosenki powinna być oryginalna, stworzona przez członków rodziny;
 3. klip powinien mieścić się w granicach czasowych od około 30 sekund do około 1 minuty 30 sekund;
 4. wykonanie piosenki powinno być zrealizowane wspólnie przez minimum jednego dorosłego i jedno dziecko, jeśli rodzina jest większa może w całości wziąć udział w wykonaniu.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich polskich rodzin.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy:
 1. wypełnić i wysłać drogą elektroniczną na adres akcjalabirynt@muzykajest.pl „Formularz zgłoszeniowy 2020” (dostępny na stronie akcjalabirynt.pl) wraz z plikiem tekstowym z tekstem piosenki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2020 roku;
 2. przesłać pracę konkursową w postaci pliku audiowizualnego w wysokiej jakości (AVI, MPEG lub MOV) wielkości 50 – 100 MB przy pomocy strony www.wetransfer.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2020 roku

V. Komisja oceniająca

Prace zostaną ocenione przez jury, powołane przez organizatora. Planowany skład Jury to:

Violetta Łabanow-Jastrząb – przewodnicząca jury, animatorka, Prezes Fundacji Muzyka jest dla wszystkich, członkini Zarządu Polskiej Rady Muzycznej, klawesynistka Warszawskiej Opery Kameralnej, autorka znanych muzycznych programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i środowisk szkolnych;

– Agnieszka Widlarz – kompozytorka piosenek dla dzieci; autorka ponad 300 kompozycji piosenek dla dzieci przedszkolnych i szkolnych. Współpracuje z wydawnictwami ŻAK oraz PWN w zakresie przygotowania piosenek jako pomocy edukacyjnych– ich kompozycji i aranżacji;

– Anna Kierkosz – autorka tekstów piosenek dla dzieci i młodzieży oraz projektów, książek i albumów z dziedziny powszechnej edukacji muzycznej w Polsce (m.in. „Śpiewaj mi mamo”, „Mazurek”, itd.), sekretarz jury.

VI. Kryteria oceny:

Jury oceni zgłoszone klipy według następujących kryteriów:

 1. wartość literacka tekstu i przekaz piosenki;
 2. kompozycja warstwy muzycznej (melodia, harmonia, aranżacja)
 3. zgodność warstwy muzycznej z tekstową;
 4. jakość wykonania i bogactwo środków (śpiew, gra na instrumentach, taniec, gra aktorska)
 5. wkład pracy dzieci i rodziców (aktywność i kreatywność)
 6. oryginalność koncepcji
 7. jakość realizacji dźwięku, obrazu i montażu

VII. Nagrody główne

Jury przyzna nagrody główne w formie nagród finansowych:
1 nagroda – 1200 zł
2 nagroda – 800 zł
3 nagroda – 800 zł
Nagrody zostaną zrealizowane w formie bonów podarunkowych na określoną kwotę do realizacji w ciągu 3 miesięcy w internetowym sklepie muzycznym, wskazanym przez Organizatora.

VIII. Promocja klipów

Nadesłane klipy będą prezentowane na stronie internetowej oraz fanpage’ach Fundacji Muzyka jest dla wszystkich oraz Akcji Labirynt. Udział w konkursie Domowa Piosenka Minutowa jest równoznaczny z wyrażeniem przez wszystkich Autorów zgody na opublikowanie i udostepnienie nadesłanych prac konkursowych na stronach i fanpage’ach Fundacji, w mediach tradycyjnych i w Internecie.

IX. Terminy:

Termin nadsyłania prac – 23 listopada 2020 roku,
Termin obrad jury  – 23-27 listopada 2020 roku
Termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenie wyników – 28 listopada 2020 roku

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych terminów bez podawania przyczyny.

Wyniki zostaną ogłoszone na stronach Fundacji Muzyka jest dla wszystkich (www.muzykajest.pl) oraz Akcji Labirynt (www.akcjalabirynt.pl), na stronach partnerów i patronów oraz rozesłane do mediów w całym kraju.

Informacji na temat konkursu  i nadsyłania zgłoszeń udziela:

Anna Kierkosz
– kom. 606 111 003, e-mail: anna.kierkosz@muzykajest.pl
koordynatorka Konkursu Minutowa Piosenka Klasowa

Katarzyna Konciak – tel. 605 225 849  mail: katarzyna.konciak@muzykajest.pl
Koordynatorka Programu edukacyjnego Akcja Labirynt