facebook youtube-icon

Kontakt

Viola Łabanow-Jastrząb – opieka merytoryczna
tel: +48 515 158 504
viola.labanow@muzykajest.pl

Katarzyna Konciak-Barańska – koordynator projektu
tel. +48 605 225 849
katarzyna.konciak@muzykajest.pl

Anna Kierkosz – promocja
tel: +48 606 111 003
anna.kierkosz@muzykajest.pl