facebook youtube-icon

Strawiński Hip Hop

 

  LOGO_Strawinski_przeciagniete_1  

 

STRAWIŃSKI HIP-HOP
akcja animacyjno-artystyczna dla uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych

w ramach programu edukacyjnego AKCJA LABIRYNT 2012

 

Projekt STRAWIŃSKI HIP HOP zrealizowany w roku 2012 to kompleksowe działanie o charakterze artystycznym i społecznym, skierowane do młodzieży i lokalnych środowisk oświatowych. Głównym elementem projektu był  – oparty na „Historii Żołnierza” Igora Strawińskiego – spektakl edukacyjny, który połączył twórczą energię profesjonalistów: muzyków, tancerzy i aktora oraz amatorów: młodzieży zaangażowanej w projekt. Działania animacyjne w społecznościach gimnazjum, liceum i technikum, poprzedzające spektakl, były wspólną drogą do jego realizacji. 

 

Przez kilkanaście tygodni w przestrzeniach Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego oraz na terenie swoich szkół młodzież uczestniczyła w trzech kategoriach zajęć:

  1. Warsztaty tańca hiphopowego – zajęcia z tańca hiphopowego z elementami figur tanecznych spektaklu STRAWIŃSKI HIP HOP, przygotowywały do występu na scenie wspólnie z profesjonalnymi artystami. Zajęcia prowadzili: tancerka i performerka Małgorzata Pianowska oraz tancerz hiphopowy Łukasz Knopek Konopka.
  2. Warsztaty dla animatorów kultury – zajęcia dawały możliwość wejścia w rolę animatora kultury swojego bliskiego środowiska. Młodzież pracowała nad promocją spektaklu w swojej dzielnicy Praga Południe oraz uczestniczyła w organizacji wydarzenia. Uczniów wspierały młode animatorki kultury Fundacji Muzyka jest dla wszystkich: Katarzyna Konciak i Barbara Menkus.
  3. Warsztaty dla młodych socjologów – młodzież na zajęciach zgłębiała podstawy pracy socjologa i przygotowywała się do własnych badań postaw młodzieży w swojej szkole wobec muzyki i edukacji muzycznej oraz wspólnie z profesjonalistami podjęła się prowadzenia debaty nad wynikami badań. Debaty dla każdej szkoły odbyły się z udziałem uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkół, poprzedzając spektakl STRAWIŃSKI HIP HOP w Klubie Kultury Saska Kępa. Nad pracą młodzieży czuwali: przewodnicząca Koła Naukowego Socjologii ISNS Uniwersytetu Warszawskiego Agnieszka Sochacka i dr socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Michał Bargielski.

 

Cele projektu były dwojakiego rodzaju. Z jednej strony STRAWIŃSKI HIP HOP zorientowany był na edukację artystyczną młodzieży, zainteresowanie jej sztuką oraz własną aktywnością artystyczną. Z drugiej strony projekt zakładał typowe dla edukacji kulturalnej efekty społeczne, pozytywne zarówno dla środowiska lokalnego, oświatowego jak i dla rozwoju postaw prospołecznych wśród młodzieży. Intencją projektu była również aktywizacja środowisk szkolnych wokół innowacyjnych form powszechnej edukacji artystycznej.

Ważnym przesłaniem Akcji jest pogląd, iż edukacja artystyczna powinna dotyczyć wszystkich dzieci i ludzi młodych, nie tylko tych najzdolniejszych, gdyż ma ona udowodniony pozytywny wpływ na ich ogólny rozwój, na wyniki edukacyjne i umiejętności społeczne. Wykluczenie kulturowe młodych ludzi wynika często z braku impulsu do rozwoju własnej kreatywności, z pozostawiania młodych ludzi samym sobie w ich biernym konsumowaniu produktów przemysłów medialnych.

Projekt STRAWIŃSKI HIP HOP w każdej szkole zakończył się sukcesem, jakim były wspólna realizacja i udział w debatach i spektaklach. W każdej też pojawiły się trudności, jakich nastręczał przeładowany program nauczania i mała elastyczność planu organizacji szkoły względem ambitnej ilości pracy przy kilkumiesięcznym działaniu projektowym. W konsekwencji projekt przyniósł ogrom informacji zwrotnych podczas przebiegających debat i dał możliwość spojrzenia przez chwilę oczami młodzieży na uczestnictwo w kulturze i projektach edukacji kulturalnej. Więcej na ten temat powiedzą fragmenty debat.

 

SPEKTAKL „Historia żołnierza” Igora Strawińskiego

W warstwie literackiej utwór ten jest moralitetem odnoszącym się do kategorii dobra i zła, konsumpcjonizmu, lojalności i innych ważnych dla młodzieży spraw. Projekt Strawiński Hip Hop tworząc interaktywną platformę do dialogu muzyki Strawińskiego i muzyki hiphopowej, otworzył jednocześnie możliwość młodym ludziom do ekspresji twórczej na scenie, na równi z profesjonalnymi artystami. Muzyka w spektaklu zaaranżowana jest na klarnet, skrzypce, fortepian i komputer a oprócz muzyków występuje aktor i dwoje tancerzy. Mały skład wykonawczy oraz skromna dekoracja, ograniczająca się do rekwizytów, pozwalają realizować spektakl w miejscach nietypowych dla spektakli teatralnych m.in. w szkołach. Prapremiera spektaklu miała miejsce podczas III polskiej edycji Festiwalu Szalone Dni Muzyki w Teatrze Wielkim Operze Narodowej.

Obsada spektaklu:

Dariusz Jakubowski – narrator, konsultacje reżyserskie;

Joanna Ziemczyk – taniec, choreografia;

Anna Majder – taniec;

Szymon Osiński – taniec;

Adam Mazurek – klarnet, opracowanie muzyczne;

Emilia Sitarz – fortepian;

Magdalena Kordylasińska – instrumenty perkusyjne;

Michał Lisiewicz – skrzypce;

grupa tancerzy hiphopowych:

Łukasz Konopka, Bartłomiej Adam Kmieciak, Robert Szczepaniak, Ada Sawicka, Karolina Pakuła, Aneta Gralak

oraz młodzież szkół biorących udział w projekcie.

 

W projekt zaangażowane były szkoły:

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa

Liceum Ogólnokształcące nr 72 im. gen. Jakuba Jasińskiego

Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie im. prof. Stanisława Bergera

 

Partnerzy projektu:

Orkiestra Sinfonia Varsovia, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Centrum Sztuki Współczesnej, Centrum Promocji Kultury Praga Południe, Klub Kultury Saska Kępa.