facebook youtube-icon

Elementy Akcji Labirynt 2014

Jak co roku zawartość programowa ulega zmianom i udoskonaleniom, a wszystko po to, by sprawiać jak najwięcej satysfakcji i radości uczestnikom projektu. Zapraszamy do zapoznania się z rysem programu na 2014 rok, a szczegóły już wkrótce!

Elementy programu w 2014 roku:

  1. Działania kreatywne oraz konferencja dla nauczycieli – cykliczne spotkania dla nauczycieli, mające na celu integrację środowiska nauczycieli muzyki, współpracę, wymianę doświadczeń, upowszechnianie dobrych praktyk i podejmowanie inicjatyw. Na spotkaniach obecni będą edukatorzy i eksperci, którzy będą przekazywać wiedzę nauczycielom według wskazanych przez nich potrzeb i dróg rozwoju. Konferencja stowarzyszona z Festiwalem La Folle Journée będzie zorganizowana wokół tematu edukacji muzycznej w Stanach Zjednoczonych

  2. Warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych – 30 jednodniowych warsztatów realizowanych w maju, czerwcu i wrześniu w siedzibie Orkiestry Sinfonia Varsovia, ul. Grochowskiej 272. Warsztaty prowadzone przez artystów animatorów dotyczyć będą: tworzenia dźwięków, performance’u, gry na instrumentach, sztuk plastycznych, tworzenia muzyki przy pomocy urządzeń elektronicznych, ekspresji ruchu. W warsztatach uczestniczy ok. 3000 dzieci z warszawskich szkół.

  3. Ogólnopolski konkurs Minutowa Piosenka Klasowa – szkolny klip muzyczny dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów w dwóch kategoriach o różnych stopniach trudności: 1. stworzenie autorskiego utworu przez klasę i nauczyciela oraz nagranie klipu; 2. stworzenie autorskiego tekstu i nagranie klipu do podkładu przygotowanego przez Fundację. Najlepsze klipy zostaną zakwalifikowane do plebiscytu o Nagrodę Publiczności realizowanego na portalu Facebook. Nagrodami w konkursie są instrumenty muzyczne, płyty, książki. 

  4. Akcja Artystyczno-Animacyjna dla uczniów gimnazjów Latająca Szkoła Rocka. W stworzonej na potrzeby projektu szkolnej pracowni muzycznej uczniowie szkół będą mieli możliwość udziału w lekcjach gry na wybranym instrumencie oraz zbudowania zespołu rockowego pod okiem multiinstrumentalistów. Dzięki współpracy z dystrybutorem instrumentów Silesia Music Center uczniowie będą mogli wypożyczyć bezpłatnie instrument do ćwiczeń w domu.  Ideą projektu jest wspieranie szkół w tworzeniu atrakcyjnych i pożytecznych zajęć artystycznych oraz pomoc młodym ludziom w rozwijaniu ich muzycznych pasji i umiejętności współpracy w grupie.

 

AL_2014_logo_rose