facebook youtube-icon

Żywe Granie regulamin

REGULAMIN KONKURSU ŻYWE GRANIE

 1. Organizator i partnerzy konkursu:

Konkurs organizowany jest przez Fundację Muzyka jest dla wszystkich w ramach Programu edukacyjnego Akcja Labirynt edycja 2017, zwanego dalej „Programem”, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasto Stołeczne Warszawa.

Program realizowany jest we współpracy z Orkiestrą Sinfonia Varsovia, Muzykoteką Szkolną, Centrum Promocji Kultury Praga Południe oraz z koordynatorami edukacji kulturalnej w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.

 1. Cele konkursu:
 2. pobudzenie kreatywności wśród młodych ludzi,
 3. inspiracja do pracy zespołowej i integracji;
 4. podniesienie kompetencji muzycznych młodzieży;
 5. wykorzystanie muzyki jako środka ekspresji i postaw.

III. Przedmiot i kategorie konkursu głównego

 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie utworu muzycznego, zarejestrowanego podczas wykonywania go na żywo (dalej pracy konkursowej).
 2. Utwór muzyczny stanowiąca podstawę realizacji video, powinien spełniać następujące warunki:
 3. tekst piosenki powinien być oryginalny, stworzony przez uczestników konkursu, bądź osoby z ich otoczenia;
 4. warstwa muzyczna piosenki powinna być oryginalna, stworzona przez uczestników konkursu, bądź osoby z ich otoczenia;
 5. video zarejestrowane dowolnym sprzętem (telefon, aparat, kamera, kamera w laptopie itp.), powinno oddawać rzeczywiste wykonanie utworu na żywo i mieścić się w granicach czasowych 1-2 minuty;
 6. Warunki uczestnictwa w konkursie
 7. Konkurs skierowany jest dzieci (bez dolnej granicy wieku) i młodzieży do 19 r.ż.
 8. Aby wziąć udział w konkursie należy:
 9. wypełnić i wysłać drogą elektroniczną na adres biuro@muzykajest.pl „Formularz zgłoszeniowy 2017”(dostępny na stronie akcjalabirynt.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2017 roku;
 10. przesłać pracę konkursową w postaci pliku video (AVI, MPEG lub MOV) przy pomocy strony wetransfer.comw nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2017 roku
 11. Komisja oceniająca i przebieg konkursu

Prace zostaną ocenione przez jury, powołane przez organizatora. Jury wybierze od 3 do 5 laureatów konkursu, których video zostanie opublikowane na fanpage’u organizatora na portalu Facebooku. Spośród najlepszych zgłoszeń laureat konkursu zostanie wybrany w plebiscycie internetowym w otwartym głosowaniu dla wszystkich użytkowników portalu facebook, w wyznaczonych ramach czasowych. Głosowanie odbywać się będzie poprzez  kliknięcie znacznika „Lubię to” w odniesieniu do minimum jednego klipu, wybranego przez każdego uczestnika plebiscytu. Kliknięcie „lubię to” /tzw. like/ jest równoznaczne z oddaniem głosu na wybrany przez uczestnika klip. Każdy głosujący powinien oddać jeden głos na jeden klip, przy czym ma prawo zagłosować na więcej niż jeden z biorących udział w plebiscycie klipów

Miejscem realizacji plebiscytu i umieszczenia klipów jest portal społecznościowy facebook, a w szczególności profil fanowski na portalu społecznościowym facebook: fanpage projektu Akcja Labirynt: https://www.facebook.com/AkcjaLabirynt.

Miejscem realizacji plebiscytu nie jest żaden inny portal, strona internetowa, portal społecznościowy, kanał filmowy, funkcjonujący w Internecie. Oznacza to, że kliknięcia na poszczególne klipy, oddane w obrębie innych portali i kanałów internetowych, nie będą się liczyć jako ważne głosy, oddane w plebiscycie.

 

 1. Kryteria oceny:

Jury oceni zgłoszone klipy według następujących kryteriów:

 1. przekaz utworu;
 2. kompozycja warstwy muzycznej (melodia, harmonia, aranżacja)
 3. jakość wykonania i bogactwo środków (śpiew, gra na instrumentach)
 4. oryginalność

 

VII. Nagrody główne i dodatkowe

Zwycięzca konkursu weźmie udział w warsztatach studyjnych z możliwością zarejestrowania utworu konkursowego w studiu nagraniowym w Warszawie. Jury zdecyduje również o przyznaniu nagród rzeczowych w formie bonów pieniężnych do realizacji w sklepie muzycznym. Jednocześnie jury zastrzega sobie możliwości przyznania nagród dodatkowych, specjalnych lub do nieprzyznania którejś z nagród głównych, w zależności od jakości nadesłanych zgłoszeń.

 1. Promocja klipów

Nagrodzone klipy będą prezentowane na stronie internetowej oraz fanpage’ach Fundacji Muzyka jest dla wszystkich oraz Akcji Labirynt. Udział w konkursie Żywe Granie jest równoznaczny z wyrażeniem przez wszystkich Autorów zgody na opublikowanie i udostepnienie nadesłanych prac konkursowych na stronach i fanpage’ach Fundacji, w mediach tradycyjnych i w Internecie.

 1. Terminy:

Termin nadsyłania prac – 30 listopada 2017 roku

Termin obrad jury i wyboru najwyżej punktowanych klipów (od 3 do 8, w zależności od poziomu nadesłanych zgłoszeń) do plebiscytu o Nagrodę Publiczności – 1 grudnia 2017 roku

Termin realizacji plebiscytu o Nagrodę Publiczności – 1-10 grudnia 2017 roku do godz. 23:55
Termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenie wyników – 11 grudnia 2017 roku
Realizacja nagrody głównej – w terminie 12 grudnia 2017

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych terminów bez podawania przyczyny.

Wyniki zostaną ogłoszone na stronach Fundacji Muzyka jest dla wszystkich (www.muzykajest.pl) oraz Akcji Labirynt (www.akcjalabirynt.pl), na stronach partnerów i patronów oraz rozesłane do mediów w całym kraju.

 

Informacji na temat konkursu  i nadsyłania zgłoszeń:

tel. 605 225 849  mail: biuro@muzykajest.pl

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy zarządzany, ani powiązany z serwisem Facebook.
 2. Uczestnicy konkursu powierzają wszelkie informacje Fundacji Muzyka jest dla wszystkich, a nie serwisowi Facebook.
 3. Biorąc udział w konkursie autorzy i uczestnicy całkowicie zwalniają serwis Facebook z odpowiedzialności prawnej w związku z realizowanym plebiscytem.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość nieznacznego przesunięcia terminów rozstrzygnięcia, ogłoszenia wyników oraz koncertu finałowego bez tłumaczenia przyczyny.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.