facebook youtube-icon

Akcja animacyjno-artystyczna 2012 – Strawiński HIP-HOP

Fundacja Muzyka jest dla wszystkich w 2012 r. zrealizowała akcję animacyjną Strawiński HIP-HOP, stanowiącą integralną część III-ciej edycji projektu Akcja Labirynt 2012. Akcja skierowana była do środowiska oświaty i wybranych szkół dzielnicy Praga Południe. 

Szczególny udział wzięli uczniowie Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa, Liceum Ogólnokształcące nr 72 im. gen. Jakuba Jasińskiego, Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie im. prof. Stanisława Bergera w Warszawie.

W każdej ze szkół zostały wyłonione po trzy grupy: grupa Tancerzygrupa Badaczy i grupa Animatorów, które od połowy września, przez cały październik i listopad uczestniczyły w cotygodniowych spotkaniach w szkołach oraz w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Zajęcia dotyczyły poszczególnych elementów przygotowywanej próby spektaklu: tańca hiphopowego, muzyki Igora Strawińskiego, idei zawartych w tekście „Historia żołnierza”, oczekiwań publiczności, promocji i organizacji wydarzenia kulturalnego, animacji własnego środowiska lokalnego.

W każdym z trzech środowisk szkolnych uczniowie poruszali również problematykę badań społecznych i społecznego odbioru muzyki, czego efektem były debaty z udziałem zaproszonych gości. Dyskutowano o tożsamości muzyki we współczesnym świecie, o subkulturach młodzieżowych, o warunkach dla edukacji muzycznej w szkole, o potrzebach muzycznych młodzieży.

Dodatkowym efektem projektu jest opracowywany przez realizatorów projektu Raport o szkolnej edukacji muzycznej, przedstawiający poważne bariery ograniczające dostęp młodzieży do edukacji muzycznej i edukacji kulturalnej w ogóle na podstawie stanu w szkołach uczestniczących w projekcie.

Zajęcia prowadzone były przez artystów projektu Strawiński HIP-HOP, tancerzy Małgorzatę Pianowską i Łukasza Konopkę, animatorki z ramienia Fundacji Katarzynę Konciak i Barbarę Menkus a także dr socjologii UW Michała Bargielskiego i przewodniczącą Koła Naukowego Socjologii ISNS UW Agnieszkę Sochacką, którzy jako eksperci uczestniczyli w debatach szkolnych w Klubie Kultury Saska Kępa.

Finałem akcji animacyjno-artystycznej była próba spektaklu Strawiński HIP-HOP w Klubie Kultury Saska Kępa z udziałem młodzieży oraz artystów: muzyków, tancerzy, aktorów, znanych odbiorcom kultury w Polsce. Wśród nich znaleźli się: Dariusz Jakubowski, Adam Mazurek, Michał Lisiewicz, Emilia Sitarz, Magdalena Kordylasińska, Joanna Ziemczyk, Anna Majder, Szymon Osiński, Małgorzata Pianowska oraz Łukasz Konopka

Jak wyglądała nasza współpraca z każdą ze szkół, można zobaczyć na zdjęciach poniżej:

[nggallery id=1]