facebook youtube-icon

Werdykt Minutowej Piosenki Klasowej 2017!!

Warszawa, 29 listopada 2017 roku

 

PROTOKÓŁ

z posiedzenia jury konkursu

Minutowa Piosenka Klasowa

/szkolny klip muzyczny/

W dniach od 14 do 29 listopada 2016 roku jury konkursu pod przewodnictwem

Violetty Łabanow-Jastrząb – prezes Fundacji Muzyka jest dla wszystkich, klawesynistki, animatorki muzycznej

w składzie:

Monika Gromek – kompozytorka piosenek dla dzieci i młodzieży, nauczycielki muzyki

Agnieszka Widlarz – kompozytorka piosenek dla dzieci i młodzieży

Anna Kierkosz – autorka tekstów piosenek dla dzieci i młodzieży, sekretarz jury konkursu

Kamil Barański – pianista, klawiszowiec, producent muzyczny, aranżer i kompozytor m.in. piosenek dla dzieci i młodzieży

dokonało punktacji i oceny 38 minutowych piosenek klasowych oraz szkolnych klipów muzycznych, zakwalifikowanych do 7. edycji konkursu i postanawia:

przyznać Grand Prix konkursu Minutowa Piosenka Klasowa
klasie 7b ze Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej za piosenkę i klip pt. Nie będzie tak źle, przygotowane pod kierunkiem Małgorzaty Borzeszkowskiej i Jolanty Mrożewskiej

 

a także w kategorii I:

I miejsce dla
klasy 2D Gimnazjum przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kochanowskiego w Chorzowie, za klip i piosenkę Moc przyjaźni, przygotowane pod kierunkiem Magdaleny Krzywdy-Krzysteczko

 

II miejsce ex aequo dla:
klasy 6b Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grębocinie za piosenkę i klip pt. #Grajmywszkole, przygotowane pod kierunkiem Magdaleny Kuster

klasy 7a ze Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Muzycznej I stopnia w Miliczu za piosenkę pt. Ja wierzę, przygotowane pod kierunkiem Krystiana Karolewskiego

III miejsce ex aequo dla:
klasy 3a Europejskiej Szkoły Podstawowej dr Rahn w Zielonej Górze za piosenkę i klip pt. Ratunku! przygotowane pod kierunkiem Arkadiusza Tydy

 

klasy 5c szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie, za piosenkę i klip pt. Telefony i smartfony, przygotowane pod kierunkiem Ewy Olek

 

W tej kategorii Jury przyznało następujące wyróżnienia dla:
– klasy 3 Gimnazjum im. Świętej Rodziny w Rabce Zdroju, za piosenkę i klip Pieniądze szczęścia nie dają, przygotowane pod kierunkiem Marzeny Biwo

– klasy 2c SP nr 353 im. Wielkich Odkrywców z Warszawy, za piosenkę i klip pt. Dzisiaj, przygotowane pod kierunkiem Łukasza Trawczyńskiego
– klasy 2b SP nr 4 w Rydułtowach, za piosenkę i klip Nasz cel, przygotowane pod kierunkiem Stefana Drożdżoka
– łączonych klas 6A SP i 3 Gimnazjum SP im. Św. Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej za piosenkę i klip Odlotowa szkoła, przygotowane pod kierunkiem Marioli Chowaniec
– klasy 7b SP nr 124 im Stanisława Jachowicza w Warszawie, za piosenkę i klip pt. Prestiżowa szkoła, przygotowane pod kierunkiem Izabeli Piotrowskiej
– klasy 4f SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie za piosenkę i klip pt. Fenomenalni, przygotowane pod kierunkiem Renaty Wasilewskiej i Eweliny Krawcewicz-Wasiucionek

– klasy 2/3 Gimnazjum Embassy International School w Krakowie, za piosenkę i klip pt. Saturday, przygotowaną pod kierunkiem Zuzanny Iwańskiej
– klasy 6/7 SP Embassy International School w Krakowie, za piosenkę i klip pt. YPhones?, przygotowane pod kierunkiem Zuzanny Iwańskiej

oraz Specjalne Wyróżnienia Proffessional, przyznawane dla piosenek i klipów o szczególnym poziomie profesjonalizmu, wychodzących poza kategorię „piosenki klasowej”, dla klas II i III Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach, za piosenki Stop przemocyNiegrzeczni podopieczni, przygotowane pod kierunkiem Pawła Skowrońskiego.

 

W kategorii II Jury nie przyznało nagród głównych.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała
klasa 6 z Podstawowej Szkoły Międzynarodowej The International School w Warszawie za piosenkę i klip pt. Nasza szkoła to fenomen, przygotowane pod kierunkiem Marty Jędrzejczyk.

Jury postanowiło przyznać następujące Wyróżnienia Indywidualne w obu kategoriach, za szczególną aktywność artystyczną i kreatywność dla:

Ze względu na szczególnie trudne, złożone zadanie, jakim jest organizacja i przeprowadzenie wieloetapowej produkcji muzycznego projektu multimedialnego, jury konkursu pragnie jak przy każdej kolejnej edycji Konkursu wyrazić ogromny podziw i Wyróżnienia dla Nauczycieli, dzięki pasji których, a także dzięki których aktywności i pracy (prowadzonej niejednokrotnie w bardzo trudnych warunkach), dzieci i młodzież mogły poszerzyć swoje doświadczenia artystyczne i rozwinąć kreatywność i muzykalność a także nawiązać pierwszy osobisty kontakt ze sztuką. Szczególne podziękowania jury postanowiło przekazać na ręce:

Pana Krystiana Karolewskiego – za nieustającą pasję i utrzymywanie poprzeczki na wysokim poziomie oraz wspaniałą umiejętność dzielenia się muzyką z uczniami

Pani Magdaleny Kuster – za inspirowanie, integrowanie i wspieranie w kreatywności podopiecznych oraz dbałość o talenty i o granie i śpiewanie w szkole

Pani Magdaleny Krzywdy Krzysteczko – za umiejętne prowadzenie dzieci i młodzieży przez świat muzyki, a przede wszystkim inspirowanie do śpiewania

Pani Ewy Olek – za podwyższanie poziomu, wspieranie naturalnej radości dzieci i wyciąganie ich z sieci w stronę realnej wspólnej obecności

Pani Małgorzaty Borzeszkowskiej – za nieustającą, mądrą, wspierającą, integrującą obecność w życiu uczniów, wyczucie nowoczesności i znaczący wkład w rozwój kapitału społecznego w Polsce

Pani Jolanty Mrożewskiej za muzykalność i dbałość o obecność muzyki w życiu szkolnym i lokalnej społeczności

Pana Arkadiusza Tydy za wspieranie w dzieciach ducha kreatywności i oryginalności i pomaganie im w pozostaniu sobą

Pani Zuzanny Iwańskiej za niezwykłą muzykalność i wyczucie unikalnego połączenia muzyki ze słowem oraz wspieranie młodzieży w rozwoju ich muzykalności

 

Pani Marioli Chowaniec za nieustającą pasję i upowszechnianie śpiewu wielogłosowego w szkole

 

Pana Pawła Skowrońskiego za nadzwyczajną umiejętność wykorzystania muzyki i kreatywności w resocjalizacji i za chronienie wychowanków, szkoły i świata przed destrukcyjnym działaniem

Ponadto Fundacja Muzyka jest dla wszystkich rekomenduje zgłoszenie Pana Pawła Skowrońskiego do konkursu Nauczyciel Muzyki 2017 Polskiego Stowarzyszenia Edukacji i Animacji Muzycznej.

—————————————————————

Nagrodę Publiczności dla ulubionego szkolnego klipu muzycznego w Ogólnopolskim Konkursie Minutowa Piosenka Klasowa, na mocy otwartego głosowania otrzymuje klasa 2D Gimnazjum przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kochanowskiego w Chorzowie, za klip i piosenkę Moc przyjaźni (słowa Zuzanna Molek, muzyka Magdalena Krzywda Krzysteczko), zrealizowane pod kierunkiem pani Magdaleny Krzywdy-Krzysteczko

 

Klip wygrywa liczbą 726 oddanych głosów ”Lubię to!” oraz „Super” (stan na dzień 24 listopada, godz. 23.59). Jury zdecydowało się w odniesieniu do wszystkich klipów, biorących w plebiscycie, wziąć pod uwagę tylko głosy z możliwych do zweryfikowania i wyświetlenia na sprzętach wszystkich firm i sieci w Polsce, profili użytkowników facebooka.

 

Jednocześnie Jury rekomenduje, by w sposób szczególny promować w ciągu najbliższego roku klipy Moc przyjaźni oraz #Grajmywszkole, ze względu na potencjał popularności połączony
z istotnym przekazem, zawartym w obu piosenkach.

 

—————————————————————

Nagrodzone klasy (zdobywcy regulaminowych głównych nagród) otrzymają nagrody rzeczowe w postaci instrumentów, upominków oraz dyplomów, zaś uczniowie i nauczyciele, wyróżnieni indywidualnie – specjalne dyplomy-podziękowania oraz upominki w postaci książek, płyt i multimediów. Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się 8 grudnia 2017 roku w Warszawie (prosimy o potwierdzanie planowanej obecności klas nagrodzonych i reprezentacji klas wyróżnionych).

Nieodłączną częścią niniejszego Protokołu jest Załącznik nr 1 – Uwagi szczegółowe dotyczące wybranych piosenek i klipów konkursu Minutowa Piosenka Klasowa. Uwagi, zawarte w Załączniku będą przekazane wyłącznie do wiadomości autorów piosenek i klipów, pocztą elektroniczną, na ich pisemne życzenie.

Bardzo dziękujemy za udział w konkursie, wiele dostarczonych nam radości i wzruszeń i zapraszamy do wspólnej zabawy w 2018 roku!

Jury:

Violetta Łabanow-Jastrząb

Monika Gromek

Agnieszka Widlarz

Anna Kierkosz

Kamil Barański