facebook youtube-icon

PLEBISCYT

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PLEBISCYTU PUBLICZNOŚCI

10. KONKURSU MINUTOWA PIOSENKA KLASOWA 2021

 

I. Organizator plebiscytu

Organizatorem Ogólnopolskiego Plebiscytu o Nagrodę Publiczności, zwanego dalej plebiscytem, realizowanego w ramach konkursu Minutowa Piosenka Klasowa, jest Fundacja Muzyka jest dla wszystkich.

II. Przedmiot plebiscytu

Przedmiotem plebiscytu są wybrane minutowe piosenki klasowe – szkolne klipy muzyczne, zwane dalej klipami, wyłonione w I etapie 10. edycji konkursu Minutowa Piosenka Klasowa /szkolny klip muzyczny/, zwanego dalej konkursem, przez jury, powołane przez organizatora konkursu.

III. Uczestnicy głosowania i autorzy klipów

 1. Autorzy wyłonionych do udziału w plebiscycie klipów muzycznych, zwani dalej autorami, to klasy szkół podstawowych wraz z opiekunami, których klipy zostały wyłonione przez jury I etapu konkursu do udziału w plebiscycie.
 2. Uczestnikiem plebiscytu, zwanym dalej uczestnikiem, może być każdy użytkownik Internetu, posiadający profil na portalu społecznościowym facebook oraz wykonał czynność „udostępnij” na swojej osi czasu lub prowadzonej stronie w odniesieniu do minimum jednego klipu, biorącego udział w plebiscycie.

IV. Założenia organizacyjne i zasady plebiscytu

 1. Wyłonione przez Jury w I etapie konkursu klipy, zamieszczone na fanpage’u facebookowym „Akcja Labirynt”, poddane zostaną głosowaniu, otwartemu dla wszystkich użytkowników portalu facebook. Głosowanie odbywać się będzie na portalu facebook, poprzez udostępnienie przez głosującego na indywidualnej osi czasu, stronie lub w publicznym wydarzeniu, minimum jednego klipu, wybranego przez każdego uczestnika plebiscytu.
 2. Udostępnienie jest równoznaczne z oddaniem głosu na wybrany / wybrane przez uczestnika głosowania klip / klipy. Każdy głosujący powinien oddać jeden głos na jeden klip, przy czym ma prawo zagłosować na więcej niż jeden z biorących udział w plebiscycie klipów.
 3. Udostępnieniu powinien towarzyszyć odautorski komentarz głosującego w miejscu, na które następuje udostępnienie, zawierający wybrane następujące słowa kluczowe: #akcjalabirynt #mpk2021;
 4. Nagrodę Publiczności plebiscytu otrzyma ten autor, który zbierze największą liczbę udostępnień dla biorącego udział w plebiscycie klipu.
 5. Ze względu na nadrzędny cel plebiscytu, jakim jest jak najszersze upowszechnienie i promocja pracę wyłonionych do niego autorów klipów, Organizator sugeruje jako najbardziej efektywne głosowanie Uczestnika plebiscytu przez udostępnienie publiczne.
 6. W przypadkach trudnych do rozstrzygnięcia o ostatecznym wyłonieniu zwycięzcy Plebiscytu decydować będzie największa liczba udostępnień zwycięskiego klipu w połączeniu z potwierdzającą ją generowaną przez statystyki platformy facebook „liczbą odbiorców” każdego z klipów, odpowiednio uwidocznioną na fanpage’u Akcji Labirynt, widoczną w ramach statystyk każdego posta, zawierającego każdy klip, biorący udział w Plebiscycie.

V. Terminy i miejsce realizacji plebiscytu

 1. Termin umieszczenia klipów na stronach fanowskich i udostępnienia do głosowania – 5 listopada 2021 roku. Termin głosowania – 5-19 listopada 2021 roku, do godziny 23:59. Ogłoszenie wyników plebiscytu, zwycięzcy i zdobywcy Grand Prix plebiscytu – 22 listopad 2021 roku.
 2. Miejscem realizacji plebiscytu i umieszczenia klipów jest portal społecznościowy facebook, a w szczególności profil fanowski na portalu społecznościowym facebook: fanpage projektu Akcja Labirynt: https://www.facebook.com/AkcjaLabirynt.
 3. Miejscem realizacji plebiscytu nie jest żaden inny portal, strona internetowa, portal społecznościowy, kanał filmowy, funkcjonujący w Internecie. Oznacza to, że kliknięcia na poszczególne klipy, oddane w obrębie innych portali i kanałów internetowych, nie będą się liczyć jako ważne głosy, oddane w plebiscycie.

VI. Zwycięzca i nagrody plebiscytu

 1. W ramach plebiscytu zostanie przyznana Nagroda Publiczności. Otrzyma ją ten autor, którego klip, umieszczony na fanpage’ach organizatora, zbierze największą liczbę udostępnień.
 2. Zwycięski autor otrzymuje tytuł Grand Prix Publiczności 10. edycji konkursu Minutowa Piosenka Klasowa, a jego klip tytuł ulubionego szkolnego klipu muzycznego w Polsce;
 3. Nagroda Publiczności będzie przyznana w formie statuetki i tytułu oraz dyplomu;
 4. Zwycięstwo w plebiscycie nie jest równoznaczne ze zwycięstwem i zdobyciem głównej lub jednej z głównych nagród w 10. edycji konkursu Minutowa Piosenka Klasowa, jednak się nie wyklucza.

VII. Dodatkowe informacje

 1. Plebiscyt nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy zarządzany, ani powiązany z serwisem Facebook.
 2. Uczestnicy plebiscytu powierzają wszelkie informacje Fundacji Muzyka jest dla wszystkich, a nie serwisowi Facebook.
 3. Biorąc udział w plebiscycie autorzy i uczestnicy całkowicie zwalniają serwis Facebook z odpowiedzialności prawnej w związku z realizowanym plebiscytem.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość nieznacznego przesunięcia terminów rozstrzygnięcia, ogłoszenia wyników oraz przekazania Nagrody Publiczności bez tłumaczenia przyczyny.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 6. Charakter i wybór platformy przeprowadzenia plebiscytu (platforma facebook), nad którego funkcjonowaniem i zasadami funkcjonowania Organizator nie ma pełnej kontroli, ma na celu przede wszystkim upowszechnienie pracy autorów wskazanych do Plebiscytu klipów. To upowszechnienie i promocja stanowią główny cel Plebiscytu, nadrzędny w stosunku do celu, jakim jest wyłonienie zwycięskiego klipu.

 

Informacji na temat plebiscytu udzielają:

Anna Kierkosz
– e-mail: anna.kierkosz@muzykajest.pl
Koordynatorka Konkursu Minutowa Piosenka Klasowa

Katarzyna Rola-Domańska – e-mail: katarzyna.rola@gmail.com
Koordynatorka Konkursu Domowa Piosenka Minutowa